Ny ordförande i Borrby

Vid Borrbyföretagarnas årsmöte på Östangård valde Lena Jönsson att efter fyra år lämna över ordförandeskapet till Gunnel Ottersten.

Under Lenas ledning har Borrbyföretagarna genomfört de årligen återkommande Baddardagen, Julmässan och den lite nyare Borrby Lyser vid Allhelgonahelgen då hela Österlen Lyser. Det har ordnats föreläsningar och festligheter och kommunen har hört av föreningen med önskemål om att lösa trafiksituationen när fyra bussar ska mötas mitt i byn. Det resulterade i ett möte på ort och ställe och nu har planen börjat rulla för att få till stånd en ombyggnad under nästa år. Både företagarna och övriga Borrbybor är tacksamma att vi är på väg att lösa detta innan en allvarlig olycka hinner hända. 
Medlemmarna tackar Lena för hennes fina insats – inte minst alla nyinflyttade företag som fått en påhälsning med välkomstblomma. Lena har lovat att inte alldeles släppa taget eftersom hon växlade plats och övertog den nye ordförandens suppleantplats.
Så nu samlar en ny ordförande Borrbyföretagarna till nya och gamla insatser men med samma hjärta för Byn i hela föreningen. 
 
Bildtext:
Positionsbyte – i företagarföreningen. Gunnel Ottersten, sittande i frisörstolen, har övertagit ordförandeposten i Borrbyföretagarna efter frisör Lena Jönsson
Rulla till toppen