Det lönar sig att säga ifrån!

Kommunen har beslutat omprioritera investeringarna, så att Borrby City ligger för beslut i budget november 2010, för utförande 2011.

Skånetrafiken har "tryckt på" om trafiksäkerheten.
Man planerar för 4 st hållplatser/ linjer vid Borrby City, med en reservplats för köande buss.
 
Busstrafiken skall utökas, fyra linjer slussas genom Borrby, och turtätheten kan troligen ökas.
 
Skånetrafiken finansierar det mesta för bussarna, och kommunen bidrager, total investering"typ" 2,5- 3,0 miljoner.
 
Antecknat från samråd med Simrishamns kommun 20010.04.21, "Borrby City"
 
Närvarande Christer Akej och Karl- Erik Olsson, kommunalråd. Anna Thott, chef Samhällsbyggnad. Mats Lundgren, trafikansvarig Samhällsbyggnad. Christer Nilsson, Christer Dahlqvist, Olle Mårtensson, Företagareföreningen i Borrby
Rulla till toppen