Med hjärta för vårt Borrby!

Vi är många som valt att bo, verka och leva i Borrby, närmare bestämt drygt 900 personer. En del har bott här i hela sitt liv, andra har tillkommit. Med alla deltidsboende kan vi räkna minst dubbla antalet. Det är många hjärtan som klappar för Borrby och vill se byn utvecklas och leva – året om.

Under en tid är vi några som talat om att vi behöver anstränga oss att hjälpa utvecklingen. Ett gemensamt ByaBolag skulle kunna vara vårt sätt att visa att vi både vill och kan.

Längre ner finns ett prospekt för att skapa Borrby ByaBolag. Det är öppet för alla som vill Borrbys framtid och kan på kort sikt ge oss bageri, café, lunchställe, byakrog och pub t ex. Prospektet har utarbetats av styrelsen för Borrbyföretagarna och det finns redan några privatpersoner och företagare som bestämt att de är beredda att satsa i Borrby Byabolag.

Sprid gärna informationen och prospektet till fler. Frågor besvaras av styrelsen för Borrbyföretagarna och på det informationsmöte som inbjuds till via affisch på ICA och på vår hemsida borrby.se. Låt oss skapa ett riktigt byabolag, ägt av alla med ett hjärta som klappar för Borrby!

[box style=”white” icon=”info”]

Anmäl ditt intresse här!

De som anmält sitt intresse med ovan länk inbjuds till informationsmöte för mer detaljerad information av skapandet av Borrby Byabolag med allt vad det innebär, cirka i första veckan av juni.

[/box]

 

* * * P R O S P E K T  B O R R B Y  B Y A B O L A G * * *

Borrby Byabolag svb (en bolagsform som beskrivs i bifogad information) skall vara ett lokalt utvecklingsbolag som kan fungera som drivhus för verksamheter i byn. Bolaget skall ställa verksamheter på fötter som kan bli långsiktigt bärkraftiga för byns utvekling. Borrby Byabolag kan också driva för byn viktiga samhällsfunktioner.

Målet för Borrby Byabolag är att underlätta för utveckling av hållbara verksamheter genom att underlätta i inledningsskedet av företagsutvecklingen. Bolaget kan också driva viktiga samhällsfunktioner som bedöms nödvändigt att de ska finnas i byn.

Syftet är att inte konkurrera med det lokala näringslivet då det istället kan leverera varor och tjänster till byabolaget. Genom att byns föreningar inbjuds som delägare är alla insatser öppna för att genomföras av ideella krafter eller utföras av lokala leverantörer. Bolaget kan i varje projekt välja om verksamheten skall drivas långsiktigt av bolaget eller överlåtas till rimlig övergångskostnad till lokala entreprenörer efter att stabilitet uppnåtts.

Byns föreningar äger bolaget tillsammans med företag och privatpersoner i byn som köper aktieandelar. Bolaget är öppet för alla som bor permanent eller periodvis i byn, juridiska personer som bedriver verksamhet i byn samt alla de som vill se Borrby utvecklas. Det kan vid starten finnas 500 aktier á 1000:-. En sk. ägarandel ligger på 10 aktier.  Styrelse utses av dessa ägare. Mindre aktieägarposter ger rätt att delta i den årliga byafesten och har företräde vid önskan om att öka aktieinnehavet.

Som första projekt för Borrby Byabolag är att få igång Borrby Världshus i gamla hotellet. Huset skall förvärvas och ställas i ordning till byakrog med uppfräschning av kök, toaletter och duschar så verksamhet kan bedrivas året om, ordna tillstånd och trädgårdsservering. Några lokala entreprenörer kan sköta respektive inslag i köket såsom bageri, kondotori, pub, dagens lunch samt bistro och boende. Ansvarig för ”evenemangsplanering” bör samordna verksamheten. En krögare med mångårig erfarenhet finns tillgänglig som mentor.

Då restaurangen rullar finns en rad möjliga projekt för Byabolaget att ta sig an. Möjliga framtida projekt skulle kunna vara: turistinformation, hyreslägenheter, trygghetsboende, förskola (vi hoppas vi slipper ordna egen skola vilket man ju planerar i både Hammenhög och Skillinge), taxi, brandstation, kontorshotell, webshop, bokningscentral, säljfunktion, vandringled, badhytter och parkering vid stranden mm mm.

Alla är välkomna att anmäla intresse för aktieteckning. Det kan ske som företag eller privatperson. Bolagsbildning och köp av fastigheten sker då bolagsbildningen är klar. Till dess utvecklas verksamheten i enlighet med befintliga tillstånd med målsättning att snarast möjligt ordna tillstånden så mat och dryck kan serveras.

Klicka här för att anmäla ditt intresse, då får vi enkelt alla intresserade samlade på ett ställe och här kan vi sedan presentera för er vilka som vill gå vidare i detta unika projekt!

* * *

Aktiebolag för verksamhet som inte drivs i vinstsyfte

Den lokala utvecklingsgruppen i Flyinge bildade ett av landets första svb bolag. Ett sådant bolag är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning på det insatta aktiekapitalet. Vanliga aktiebolag har till syfte att generera vinst på insatt kapital, medan ett svb bolag skapas för ett ideellt syfte. Bygdebolaget Tiveds Utveckling AB är ytterligare ett bolag med ideellt ändamål, nämligen att äga och driva Tivedstorp som en motor för bygdens utveckling och utveckla Tivedstorp till en attraktiv besöksplats för turister. Det vackra naturområdet iTiveden omfattar 23 byggnader och 30 ha mark och genom bygdebolaget har invånarna möjlighet att påverka och styra utvecklingen av verksamheten.

Sedan den 1 januari 2006 är det möjligt med, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Grundläggande för de bolagen är att verksamheten drivs i ett annat syfte än att ge aktieägarna vinst.Reglerna har skapat en företagsform som är särskilt anpassad för verksamhet som inte drivs i vinstsyfte. Reglerna syftar också till att säkerställa att vinsten huvudsakligen stannar kvar i bolaget. I dessa bolag får bara en viss begränsad vinstutdelning ske på det kapital som aktieägare har tillskjutit som betalning för aktier.

Många konsumenter efterfrågar alternativ med ideell prägel. Verksamhet som bedrivs i bolagsformen, aktiebolag med särskild vinst utdelningsbegränsning, kan på så sätt bli ett slags garantistämpel som ökar allmänhetens förtroende.

Ett svb bolag är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning på det insatta aktiekapitalet och skapas för ett ideellt syfte.

källa: Handbok i lokal finansiering från organsiationen Hela Sverige ska leva

* * *

Rulla till toppen