Järnvägen och bygden


Inom ramen för Österlen berättar genomförde jag (Lisbet Helmersson), Lars Averfalk, Lars Rabe och Tommy Lövall föredraget ”Järnvägen och bygden” i juni 2017 på Borrby Biograf.

Tack till:
Britt Lövall Borrby
Borrby biografförening
Eva Persson Borrby
Hans Lundberg Borrby
Jan – Anders Wihrén Ångtåget på Österlen och Museiföreningen Skånska Järnvägar
Karl Persson Borrby
Lars Larsson Borrby
Marianne Andersson Borrby
Marie Schönhult Regionmuseet i Kristianstad
Samlingsportalen SJ:s bildarkiv
Sune Nilsson Blästorp
Yngve Holmgren initiativtagare till Järnvägsmuseet i KristianstadLisbet Helmersson
Borrby Byalag

 

 

Rulla till toppen