Fotografi Atelier tidigt 1900-tal

Bengt Persson, uppvuxen på Borrby 7, den sk kommungården, är en flitig vykortssamlare. Bengt bor med sin familj i Lund och har lånat ut ett 60-tal vykort, som nu finns scannade i Borrbyarkivet.


Fotografi Atelier, på nuvarande Järnvägsgatan 12, är ett relativt stort hus till höger om nuvarande kiosken (järnvägsstationen).

1908 bosätter sig fotograf Edmund Lindström (f 1877) i huset. Edmund är född i Farhult vid Höganäs. Året efter lämnar han Borrby för Röstånga.
Två Trydefotografer, Mozart Teodor Trobäck (f 1885) och Anna Elfrida Olsson (f 1892) fortsätter med fotoatelien. Trobäck och Olsson återvänder efter något år till Tryde.
1928 övertar fotografen Helesine Lidholm (f 1910) atelien. Hon flyttar in med sin mor Frida och sina systrar Sofia, Ingeborg och Svea. Svea omkommer  tragiskt i en olycka 1933 och resten av familjen flyttar till Simrishamn.
1934 och några år framåt bedriver fotograf Carl-Fredrik Olsson (CFO 1905-2000) sin verksamhet här.


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

Rulla till toppen