Borrbys gamla mejeri vid Korsoren

Fotot visar Borrbys folkskola byggd 1881.  Så småningom får skolan en andra våning. Den rivs i början av 1970 -talet då nuvarande byggnad kommer till.

Till höger om skolan ligger Borrbys gamla mejeri och badhus.

1890 startar inspektor JC Holst mejeriet, som samma år ombildas till ”föreningen andelsmejeriet i Borrby”. Ändamålet är att ”bedrifva mejerihandtering genom att mottaga mjölk från ortens jordbrukare samt deraf bereda smör och ost till försäljning och sålunda genom undvikande af mellanhänder bereda medlemmarne i föreningen största möjliga vinst”.
Smöret säljs först och främst genom grossister i Köpenhamn, Landskrona och Skånska Smörexportföreningen. Mejeriprodukter säljs också direkt från mejeriet samt genom återförsäljare i Borrby, Skillinge och Tomelilla. Föreningen levererar mjölk till Ystad, grädde till Malmöortens Mejeriförening och mjölk till Borrby sjukhem. Skummjölk säljs till Harlösa Mjölkindustri AB.
1912 börjar mejeriet tillverka ost. Redan 1913 överlåter man ostproduktionen till en Eslövsfirma som både köper skummjölk av mejeriföreningen och hyr dess lokaler för ändamålet.

Från 1897 upplåter mejeriföreningen mark och säljer ånga och vatten till Borrby Badhusförenings varmbadhus.
Det ”nya” mejeriet byggs 1905 (Sparbanken Syds parkering) och mejeriföreningen driver själv en offentlig badinrättning i sina lokaler under perioden 1906-1936.

 

”Nya” mejeriet

Mejeriet rivs 1971 efter en kort sejour som Österlenprodukter.


Källor:
Fotot på ”nya ” mejeriet utlånat av Lars Averfalk
Text hämtad bl a från Landsarkivet i Lund


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

2 reaktioner på ”Borrbys gamla mejeri vid Korsoren”

  1. Lisbet Helmersson

   Gissar att du menar det av skolan och mejeriet. Skolan kom ju till 1881 och det ”gamla” mejeriet ersattes av det ”nya” 1905. Banken kom 1906.
   Kring sekelskiftet tror jag.
   Mvh
   Lisbet

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen