Blästorps by


Hämtat 2017 från Gert Olsson Blästorp 2:15, Gods och Gårdar 1944 och Borrbys kyrkoböcker.


Gert Olsson (*1932) är uppväxt på Blästorp 4:6 som en av fyra söner till Victor och Ester Olsson. Gert gifte sig år 1958 med Kirsti (*1937), som har sitt ursprung i Finland men är uppväxt på Råshög, Borrby 11, hos Blenda och Sigfrid Mårtensson. Kirsti och Gert har brukat Blästorp 2:15 och bor kvar än idag. Som kloka föräldrar har de låtit sina barn hitta sina egna vägar, som lett ett av dem till Australien, ett till New York och ett nästan hemmavid, nämligen Köpenhamn.

När Gert växte upp i Blästorp fanns allt som behövdes i en by. Skolan fanns fram till 1940 och smedjan till slutet av 1950-talet. Snickaren i byn hette Gottfrid ”Snickare”. Byn hade två lanthandlare, Martin Eriksson (*1902) och Magnus Mattsson (*1875). Martin sålde även cyklar och bensin. Affärerna upphörde 1987.

Järnvägen St Olof – Gärsnäs – Ystad passerade Blästorp. Det fanns två övergångar med bommar. Den norra sköttes av Ernst Granqvist (*1902) och senare av hans son Einar och den södra sköttes av handlaren Magnus Mattson. Ville blästorpsborna stiga ombord fick de signalera med en semafor.
Einar Granqvist var lantbrevbärare med ansvar för Blästorp. Den sysslan hade tidigare skötts av Gösta Engström som bodde i byn.

Gert berättar att en del av Blästorp, en trekant mot Tullstorp, ligger öster om vägen mellan Borrby och Hammenhög. Området benämns Blästorp 6 och består av en klunga på 3-4 hus.

Blästorp 1, Blästorps gård
Jeppa Olsson (*1844) gift med Hanna (1848). De fick många barn, men ingen av dem tog över gården. 1903 köptes den av Jeppas brorsdotter Elma (*1874) och hennes man Magnus Hansson (*1875). Deras son Hjalmar (*1911) tog över och gifte sig med Linnea (*1918) från Borrby 8. Barnen Lena, Anders och Magnus. Anders är den som fört arvet vidare.

Blästorp 2:15
Johan (*1880) och Ida (*1883) Wallin.
Nils Jönsson (*1899) köpte gården 1945. Nils var gift med Ingrid (*1892), syster till Gerts far Victor. Kirsti och Gert Olsson köpte gården 1955.

Blästorp 2:4
Tuve Jönsson (*1851) gift med Gertrud (*1852). Sonen Johan Tuvesson (*1880) gift med Sofia (*1877). Dottern Svea (*1906) gifte sig med Algot Jönsson från Sandby och drev gården i Blästorp i sambruk med Sandby 24. Därefter kom Valdemar Persson (*1907) gift med Elly (*1912). Ingen av deras barn fortsatte. Marken ägs idag av Dan Persson, bror till Bo Persson, ägare av maskinstationen i Blästorp. Huset bebos av Thomas Lövgren.

Blästorp 2:5
Nils (*1887) och Anna (*1889) Månsson. Därefter kom Gösta (*1916) och Brita (*1921) Hansson. Idag bebos huset av en Malmöbo. Marken har Bo Persson.

Blästorp 2:14 mot Örum
Per Persson (*1865) gift med Johanna (*1875). Sonen Carl Persson (*1904), ogift. Idag har Bor Persson marken och huset ägs av någon annan.

Blästorp 2:16
Martin Nilsson (*1893) var bror till Gerts mor Ester (*1900). Arthur Alfredsson (*1910) gift med Herta, köpte gården under 1950-talet. Därefter kom Pontus Persson (*1913) och frun Anna (*1916). I gården bor idag Jan Trane Rasmusson. Marken har Bo Persson.

Blästorp 2:19
Herman (*1887) och Anna (*1890) Persson. Gården går vidare till sonen Karl-Erik**) (*1920) och Ethel (*1923) Persson. Döttrarna Marianne, Christine, Gunilla och Helena. Marken har Bo Persson och i huset bor Thomas Mikael. **) Karl-Erik var bror till Paul Persson (*1925) på kommungården Borrby 7. Paul var gift med Margit (*1924). Sönerna Lars-Åke, Bengt, Tore och Olle.

Blästorp 3
Nils (*1894) och Sigrid (*1893) Olsson. Dottern Nancy (*1921) gift med Erik Nilsson (*1914) blev nästa generation på gården. Barnen Sune, Marianne och Irene. Sune har gården idag tillsammans med frun Lisbeth.

Blästorp 4:3 mot Hammenhög
Oskar (*1881) och Ingrid (*1890) Sassersson. Sonen Sture Sassersson (*1917) tar över. Sture var ogift och hans hushållerska hette Sonja Ridell. Hon hade sonen Bo. Stures ena syster Ruth (*1928) gifte sig med Egon Viberg (*1926) på Borrby 50. Nuvarande ägare till Blästorp 4:3 är Hans Knutsson.

Blästorp 4:6
Johan Mårtensson. Victor (*1884) och Ester (*1900) Olsson. Victor var kusin till Johan Mårtensson. Ester och Victors söner Göran, Gert, Jan-Evert och Bengt. Bengt har brukat gården tillsammans med frun Helga.

Blästorp 5:2 mot Vallby, Kvarnvägen
Olof (*1871) och Selma (*1873) Kristiansson. Deras son Ingvar Kristiansson (*1913) gift med Alli (*1916). Sonen Stig brukade gården efter sina föräldrar.

Blästorp 6:2 rakt över Hammenhögsvägen
John (*1907) och Märta Jönsson (*1910) och barnen Bengt, Margit och Johnny. Sonen Bengt Jönsson tog över.

Blästorp 6:7 Vallbyvägen
Charles (*1895) och Olga (*1895) Andersson. 

Blästorp 6:9
Valdemar (*1912) och Valborg (*1917) Andersson. Barnen Elna Ulla-Britt, Valde Birger och Gertie Vivian.
Därefter kom Reinhold (*1913) och Signe Elisabet (*1919) Nilsson. Barnen Roland, Lisbeth och Sigbritt. Sonen Roland tog över gården.

Blästrop 7:1 idag snickeri
Lars Henriksson (*1839) gift med Bengta (*1843). Dottern Anna Henriksson (*1878) tog över. Därefter kom Knut Kristensson (*1906). Gården arrenderades sedan av Nils Lövall (*1919) och frun Ingeborg (*1916). Son Cary Nicol. Så kom Bernt Håkansson (*1928) och frun Elisabeth (*1934). Idag har Bo Persson maken.

Blästrop 8:1
Ernst (*1897) och Anna (*1898) Göransson. Sonen Allan (*1927) och hans fru Berta (*1924) tog över. Deras barn Bengt, Ingrid och Anders.

Blästorp 9:1
Georg Jönsson (*1899) gift med Elin (*1899). Georg var bror till Algot på Blästorp 2:4. Sonen Einar Jönsson (*1929) tog över.

Blästorp 10:1
Edvard och Anna Persson. Barnen Carolina (*1898), Per (*1902) och Ingrid (*1900) tar över efter föräldrarna. Därefter kommer Arne Persson (*1929) gift med Anna (*1930). Föräldrar till Dan, Gertrud och Bo, som äger gården idag.

Blästorp 14
Johan Hansson (*1880) gift med Anna (*1885). Sonen Arne Hansson (*1922)  blir ny ägare och därefter Arnes systerson Hans Åke Svensson.


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag


 

Rulla till toppen