Apropå Glimbergs ljusstake i Antikrundan …


Ljusstake smidd av Arvid Glimberg 1788. Fotot är hämtat från boken ”Smide på Österlen”, utgiven av Österlens museum i samarbete med Kristianstads museum och Kulturnämnden i Ystad.


Bengt Olsson har forskat och skrivit texten om Glimbergs.
Bengt bor i byn, men är född och uppvuxen i Tullstorp. Han har släktforskat i drygt 30 år och skrivit massor av artiklar till Släkt och Bygd, släktforskarföreningen här på Österlen.


Glimberg – smidesmästare i Borrby

Den 28 feb 2019 sändes Antikrundan från Borgholm, Öland. Där värderades en smidesljusstake, som enligt värderaren troligen kom från Borrby. Den här typen av smide, som är riktiga konstverk, gjordes av Lars Glimberg och hans son Arvid. Jag har ingen anknytning till Glimberg men har sett hans namn glimma förbi i mitt sökande efter egna släktuppgifter i källorna. Därför kan det vara av intresse att leta information om Glimberg och hans familj.

Uppgifter jag hittat om Glimberg och hans familj är främst hämtade från kyrkboken för socknarna Hörup och Borrby, men även mantalslängder (mtl) samt skråhandlingar.
Den tidigaste uppgiftern om Lars Glimberg har hämtats från Smedskråets ämbetshandlingar. Glimberg tillhörde smedämbetet i Simrishamn. Protokollen berättar även om tre av hans söner. De följande uppgifterna är hämtade från denna källa.

År 1730 har mäster Bengt Månsson från Flagabro antagit i lära gossen Lasse Larsson Glimberg från S:t Olof. Tre år senare blir Lasse utskriven till gesäll.
1733 har Bengt Månsson avlidit och hans son mäster Jöns Bengtsson i Tryde tog Lasse Larsson Glimberg i lära och anhöll inför amtet om att Lasse måtta för gesäll bliva utskriven. Jöns tog alltså till sig Glimberg när fadern avled.

1736 smidde klensmedsgesällen Lars Glimberg 1 kistlås med 5 hakar och betalade till amtet 1 daler och 16 öre.
Den 21 feb 1737 blir klensmedsgesällen Lars Glimberg mästare och visade fram sitt mästarstycke ”en vacker kistelås”.

Lars Glimberg med hustru finns noterade i Hörup enligt mtl 1742. Paret bor då i ett onumrerat gathus under Gyllerups sätesgård och får kosten på Gyllerup.
Hörups dödbok (db) den 3 maj 1742 berättar att då begrovs mäster Lars Glimbergs hustru Johanna Andersdotter, som dog den 28 april, 39 år gammal. När och var Lars och Johanna gift sig har jag inte hittat några uppgifter om. Några barn till paret har ej heller hittats.

Den 19 dec 1744 vigs åter smeden i Hörup mäster Lars Glimberg med Inspectorens dotter på Gyllerup jungfru Catharina Råberg. Några barn till paret finns inte registrerade i Hörups födelsebok. Glimberg och hans hustru flyttar därefter till Borrby socken och by.

Ljusstake smidd av Lars Glimberg 1766. Fotot hämtat från ovannämnda bok.

Den 2 juli 1745 klockan 9 om aftonen föddes smedmäster Glimbergs son Petter Hindrick. Han bärs till dopet den 7 i samma månad.

Lars Glimberg står skriven för gathuset nr 40 i Borrby enligt mtl 1747. Smedjan var belägen bredvid kyrkan, där idag vägen till prästgården går. Prästgården hade enligt mtl nr 42 och klockaregården, som låg där lekplatsen ligger idag, nr 41.

En stor tragedi drabbar Glimberg samma år då hans hustru avlider endast 31 år gammal. Glimberg ger dock icke upp utan gifter sig ytterligare en gång. När och var är okänt för närvarande.

År 1754 föds Glimbergs son Arfwid i Borrby och den 9 jan 1757, ”födde mäster Glimbergs hustru en son som Christnades den 16 och fick namnet Lars”. Gudmor var klockare hustrun Cecilia Hoborg och bland vittnena märks Scholemäsaren Moderus. Sonen Lars avlider dock kort tid senare. År 1758 föds Glimbergs dotter Caisa Catharina och 1761 dottern Sophia. Sophia avlider den 27 feb 1763 av koppor. Den 21 juni 1767 föds sonen Lars, som dock avlider av slag den 19 maj 1769.

En uppgift från skråhandlingarna visar att år 1765 blir Lars Glimbergs son Petter Hinrik utskriven till gesäll. Han har under 5 år lärt yrket hos fadern och visar fram ett trehaka kistelås. 1770 träder Petter Hinrik i tjänst som gårdssmed på Glimmingehus.
I mtl 1766 på gathuset nr 40 står smeden Glimberg, hustru, son Petter, barn Arfvid, dotter Kajsa. Tillägget i marginalen informerar om Glimberg ”mästaren i Cimbrihamn”. Mantalslängderna är alltid uppförda i slutet av föregående år.

I mtl 1775 står sonen Arfvid Glimberg som smed för gathuset, han är då ogift och har systern Cajsa boende hos sig samt föräldrarna Lars Glimberg och hustru som inhyses. Cajsa gifter sig senare med hovslagare Petter Berggren och Arfvid med Christina Möller.

Lars Glimbergs son Lars träder i gesällära hos Ola Pettersson 1792 och blir mästare1800. Lars Glimberg städjer ett flertal gesäller, förutom sina söner, under årens lopp, bl.a. Nils Larsson år 1739. Lars har även olovandes använt sig av gesäller, vilket starkt ogillades av ämbetet. Glimberg kom dock undan med en varning.
Den 14 mars 1785 dog och den 20 begrovs gamle smeden Lars Glimberg av ålderdomskrämpor var 71 år. Lars skall således ha varit född omk.1714, troligen i S:t Olofs sn. Tråkigt nog finns ingen kyrkbok bevarad för S:t Olof före 1801. Vem som var Lars tredje hustru har jag tyvärr inte hittat några uppgifter om. Borrby kyrkbok är genomgången fram t.o.m. 1788.

Den här sammanställningen gör inte anspråk på att vara helteckande. Det finns garanterat ytterligare uppgifter om familjen i källorna.

Under genomgång av Borrby kyrkbok efter uppgifter om släkten Glimberg har jag även hittat uppgifter om tre ”skolemästare” som verkade i Borrby under 1700-talet. Skolemästarens främsta uppgift var undervisning av barn och ungdomar. Detta var långt före obligatorisk skolgång, vilken infördes 1842.
Den 22 dec 1746 begrovs Trued skolemästaren i byn, 89 åt gammal. Den andre ”skolemästaren” hette Moderus och var verksam i Borrby 1757. Den tredje var Anders Jöransson (1732-86) och finns i byn från åtminstone 1768. Anders finns då boende på gathuset nr 39, kallat Skolehuset, enligt mtl. Han tituleras då ”Pedagogue”.


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

2 reaktioner på ”Apropå Glimbergs ljusstake i Antikrundan …”

  1. Lisbet Helmersson

   Tack Ole för tipset.
   För er som inte har ”Kring Sandhammaren” av Fans Löfström, så finns i boken ett foto på en av ljusstakarna med texten: ”Praktfull ljusstake av järn i nämndeman Erik Eriksons gård. Torde vara den finaste handsmidda ljusstaken i Österlen. Höjd 59 cm. På ena sidan bär den inskriptionen E.I.S 1789 (Erik Jönsson). Därunder är inprickat hustruns initialer G.S.D (Gertrud Svensdotter). På andra sidan står inskriptionen A.G.B.I.B.R.I.B.”
   Lisbet

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen