Antologiturnén i Borrby

Skrivarlinjen på Albins folkhögskola i Landskrona, tidigare en del av Fridhems folkhögskola i Svalöv, arrangerar tillsammans med Borrby Bokby ett s.k. läskryp (av engelskans “pubcrawl” men i detta sammahang med fokus på litteratur snarare än alkoholkultur). Turnén går förutom till Borrby även till de något ite större orterna Malmö, Lund och Landskrona.

Tanken är att skrivarna tar några av byns målpunkter i besittning och att åhörarskaror, under organiserade former, promenerar mellan dessa och vid varje stopp får ta del av läsningar ur skrivarlinjens båda årskursers nyutkommna antologier ”Nåväl, fallera” och ”Välja ord”.

Lördagen den 30:e maj klockan 13:00 är det samling vid Blå Huset (hpl “Prångaregatan, Borrby”) för indelning i mindre grupper. Rundvandringen pågår till 16.00 och i tur och ordning till Bokhuset, Hundörat, Bedas Gröna, Galleri Vardagsrummet samt Blå Huset.pågår därefter fram till c:a 16:00.

Beroende på hur många åhörare som sluter upp kommer en indelning i en eller flera grupper att ske. Dessa beger sig sedan ut på varsin förutbestämd rundtur där samtliga fem målpunkter besöks. Vid varje stopp läser sedan tre olika skrivare sina respektive antologitexter till publikens stora glädje.

Rulla till toppen