Välkänd auktion på Österlen 1945. Vem är där?

Vilka är då mannarna?

Hult, auktionsförrättare. Det finns ett talesätt att ”han är ente röven å Hult”; sägs om förrättare inte lika raska och kvicka som Hult.

Paul Lorenz Landén arrenderar Sandby 20, som ägs av Gunnar och Astrid Eriksson. Gunnar har sin håg till affärer och innehar tillsammans med frun Eskilstunaboden (Måns Nils torg 2).
Landéns håg står inte heller till lantlivet och gården säljs till Elsa Andersson från Sandby gård. Inte helt vanligt med kvinnor, som äger och brukar en gård! Elsa har flera syskon, bl a brodern Henning och systern Greta, som är lärare i Sandby och i Borrby.
Nu ska Landén auktionera ut lösöret. Sydsvenska Dagbladet Snällposten är på plats och rapporterar 8 mars 1945.

”Det var kallt och bistert i går förmiddag, då auktionen började hos lantbrukare Lorentz Landén Sandby. Men ändå hade en köplysten publik på väl närmare 400 mannar från Österlen infunnit sig. Gården som i över 100 år varit i en släkts ägo, har sålts, och nu skulle arrendatorn Landén göra sig av med sitt lösöre på auktion som hölls av advokat Algot Ericsson Borrby…
Först var det, som seden bjuder, redskap och maskiner som såldes…
Den flytungade utroparen Hult hade stort besvär med att få igång buden på en Melichar radsåningsmaskin…
Efter middan kommo hästarna, som betalades med priser mellan 2,700 och 760..”
Signatur Der.

Henning  Andersson är här med systern Elsa.

Algot Eriksson, advokat, bor med familjen på den välkände ”Per Öras” gård mellan Gislöv och Skillinge.

Victor Olsson bonde i Blästorp. I familjen finns frun Ester och sönerna Göran, Gert, Jan-Evert och Bengt. De tre sistnämnda blir i sin tur också lantbrukare.

Rudolf Erlandsson. Slaktare i Borrby. Gift med Annie, som förestår  Scans butik (hörnet Köpmangatan 6). Dottern Ella är gift med den duktige fotbollsspelaren Stig Rudevi (f Karlsson), som nästan blir värvad till en storklubb. Sonen är den kände ”hästhandlaren”, Erik (nyligen avliden). Hästhandel på en högre nivå, med ridhästar och han är ägare till flera champions.

Henrik Nilsson. Gift med Frida. Bor på  Borrby 24. Flyttar på äldre dár till byn.

Karl Larsson. Köper i början av 1900-talet gården Borrby 35, norr om byn. Ena dottern (Signe) gifter sig med Erik Assarsson och de blir gårdens arrendatorer. Andra dottern (Ellen) viger sitt liv åt ålderdomshemmet i Borrby, som hon förestår.

Kyrkostigen vid första hyreshuset från Köpmangatan räknat. Rivet. Fotograf okänd.

Frans Bergqvist. Ägare till Sandby 3. Gift med Julia. Inga, Elsa, Gunnar och Frida är deras barn.

Frans Olsson, Hagestad.

Ola Olsson. ”Globetrottern” kallad.

Albert Mårtensson, äger till Tullstorps gård tillsammans med hustrun Anna Viktoria.

Birger Assarsson. Gift med Marie och köper 1938, Raftasten (Borrby 37).

Fritz Olsson. Son till Ola och Elna Nilsson på Borrby 15, söder om byn. Fritz kallas fabrikör och äger motorverkstaden på nuvarande Föreningsgatan 2, som senare ägs av John Jeppsson. Fritz Olsson är aktiv inom mycket, bl a är han en frontfigur i frivilliga brandkåren, bildad 1914.
I en brandkårsvisa från 1929, diktad av brandchefen målarmästare Albert Larsson beskrivs Frits så här :
”Där kommer Fritz i kröken
med graciösa hopp
Alltid så flink den göken
med sin nätta kropp”

Till saken hör att Fritz var allt annat än nätt. Han kallas också för ”alla gillenas farbror”; alltid bjuden.

Motorverkstaden syns till höger. Fotograf okänd.

Gösta Sköld, lantbrukare i Vallby.

Carl Månsson.  Malte Månsson, gift med Karin, bor på Sandby 23. Köper mark av Domänstyrelsen och bygger Sandby boställe.
Carl Johan är ett av barnen och brukar bostället efter sin far. Blir så småningom stor markägare i Sandby.

Ola Olsson. Gift med Hilda. Lantbrukare på Helgenäs, Ö Hoby. Barn Knut och Svea.

Ivar Svensson. Gift med Nancy. Ägare till  Nybo, Kvarnby 8. Barn Ragnar och Edit.

Johan Nilsson. Johan brukar Sandby 45 tillsammans med hustrun Ester Linnea och fostersonen Pentti Sorsa.

Helge Jönsson. Arrenderar Borrby kungsgård.

Erik Månsson. Erik gift med Sigrid. Ägare till Hejde gård, Hagestad.

Algot Cerne. Järnhandlare i Borrby (nuvarande Köpmangatan 6).

Här fanns Cernes Järnaffär. Till höger Scans två fönster. Foto L Helmersson.

Helge Hansson. Bonde på Bjershög, Ö Hoby.

Tage Gustavsson, från Smedstorp.


Källor:
Anna-Greta Nilsson
Gods och Gårdar 1930- och 1940-tal
Hans Bramer
Hans Lundberg


Lisbet Helmersson

Borrby Byalag

 

 

 

 

Rulla till toppen