Släkter vävs in i släkter

Karl Persson, bördig från Slättåkra och tidigare mackägare i byn, har mycket kunskap om Borrbys gamla släkter och hur de har gift in sig i varandra. Exemplet har sin början på Sandby 2.


Där levde för längesedan …

Barn och ingifta samlade i barndomshemmet på 1890-talet.

Måns (5) köper Timåkra. Här föds hans och hustrun Elses (10) son, Borrbys kände skald, Theodor (2). Måns säljer Timåkra. Theodors håg står inte till lantbruket.

Elna (13) bosätter sig med Anders Månsson (8) på Sandby 23. Två av barnen är Malte (1) och Anna Debora (3). Maltes son Kalle Månsson äger senare både  Sandby 2 och 23. Anna Debora blir husmor på Backen när hon gifter sig med Per Jönsson; Karl P:s mormor och morfar.

Ingeborg (12) gifter sig med riksdagsman Esbjörn Persson (9). Deras son Per (7), sonsonen Olle och sonsonsonen Ingemar har alla brukat Borrby 57.

Hanna (11) och Alfred Ehrnberg (4) blir man och hustru. Sonen Gösta (14) förknippar vi med  fabriken Ehrnbergs läder i Simrishamn.

Eljena Svensson. Fotograf SE Marcus

Pehr (6) brukar föräldragården och förblir ogift.
Hans hushållerska, Eljena Svensson kommer från granngården Sandby 12.
Pehr är den som bjuder till hennes begravning.
”Anmodas att med er närvaro hedra min avlidna husföreståndarinna Eljena Svenssons begravningsakt i Borrby gravkapell, söndagen den 15 november 1925 kl 2 e m. Samling å Borrby hotell kl 12 middag.”

 

 

 

 

Alla gårdar, såväl i Sandby som i andra byar, äger en bit av all mark. Det betyder att gårdarna har ”strandtomt”.
Sandby 2 hade ett sommarhus, kallat ”Tuvan”.


Källa: Karl Persson


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

 

Rulla till toppen