Prästen Johan Brandt i Borrby

Johan Brandt 1897. Fotograf okänd


Prästen Johan Brandt var vida känd, ända bort till Amerika.
Svenska Folkets tidning  skriver 1883: ”En prest i det upplysta 19:e århundradet, pastor J Brandt i Borrby, Kristianstads län, har från predikstolen i sin församling slungat bannstrålen öfver ”Sveriges nihilister” som han kallar goodtemplarne. Den förskräckliga skildring han lemnade sina åhörare öfver vådan af att vara goodtemplare hade den påföljd att alla medlemmarne i goodtemparordens loge derstädes, 24 personer skyndade att begära utträde och återtaga sina förbindelser.”

Några år senare var han på tapeten igen, den här gången i Svenska Amerikanska Posten 1887: ”Presterne och tidningspressen. Nyligen höll kyrkoherde Brandt i Borrby Skåne, från predikstolen ett längre föredrag om Sveriges tidningspress. I högljudd ton förklarade han inga andra tidningar vara läsvärda utom Vårt Land (statskyrkans organ), Ystad- Posten och tänk så nådigt, möjligen, Sydsvenska Dagbladet. År 1883 aktade samma prestman icke för rof, att äfven då från predikstolen, uttala sitt ve över goodtemplarorden.”

På lördagskvällarna träffades ungdomarna på Korsoren. I sin krafts dagar lär Johan Brandt ha promenerat ner från prästgården, hållit svavelosande tal för att hålla dem i herrans tukt och förmaning och hött med sin käpp.

En annan bild får man i ”En socken berättar”. ”Förkunnelsen från predikstolen samlade söndag efter söndag stora skaror, som fyllde kyrkan till sista plats.  Hemligheten med Johan Brandts förkunnelse, trots att han var en äkta schartauan likväl ägde pietismens fria evangeliska ton samt att han själv var djupt gripen av sin kallelses höghet. Den själavårdande verksamheten låg också Brandt varmt om hjärtat. Många och täta voro hans husbesök.”

Johan (1834-1905) är gift med Adele (1840-1921). Hon beskrivs i ”En socken berättar”, som den ”praktiska prästgårdsfrun som också hade sin del i det goda förhållandet till församlingen. I handaslöjder och praktiska ting var hon läromästare och hennes ljusa och trygga livsuppfattning stod som ett gott komplement till makens en smula tunga livssyn.”

Adele 1897. Fotograf okänd

Familjen kommer till Borrby 1875.  Adele föder fjorton barn. Elva av dem når vuxen ålder.
Anna Augusta (1867-1955) bor kvar i Borrby. Ogift.
Henrik Johan Daniel (f 1868) gifter sig med Ida, dotter till skolläraren och sparbankskamreren i Borrby Sparbank, Carl-Gustav Hallgren. Paret flyttar till Åstorp.
Clara Gustava (1870 – 1933). Gift med danske konstnären, Adolf Sofus Aage Exner (1870– 1951). Familjen bor och verkar i Bukarest, Rumäninen när sonen Johan föds (1897 – 1987). Johan blir prost i Danmark och verkar som motståndsman under 2:a världskriget. Han är ”logivärd” för motståndsrörelsen, som sonen Johannes också går med i. 1945 arresteras både far och son av Gestapo. Johannes misshandlas i två veckor, placeras i ett läger och överförs därefter till Sverige.
Thea Laurentia (f 1871). Gifter sig med A Theodor Blom och flyttar till Stockholm.

Theas bröllop med A Theodor Blom 1892. Fotograf okänd

Ellen Adelaide ( 1872 -1958). Handarbetslärarinna, som bor kvar i Borrby. Ogift.
Augusta Sofia Carolina (1874 -1925). Gift med lektor Clemens Paul Christian Cavallin. Flyttar till Östersund.

Augusta Sofia Carolina gifter sig med CPC Cavallin 1902. Fotograf okänd. Ungdomarna i prästgårdens dörröppning är två av barnen Brandt

Amalia Christina (f 1878). Folkskollärarinna i Pålsboda. Ogift.

Amalia. Fotograf okänd

Carl Emanuel (f 1880). Arbetar som gymnastikdirektör i Nizza (Nice). Gift.
Gustaf Adolf (f 1883). Admiralitetspastor i Stockholm. Gift.
Eric Gottfrid (f 1884). Folkskoleinspektör i Borlänge. Gift.

Eva Persson berättar att: När jag var barn bodde Anna och Ellen på Brandthem. Anna levde 1867-1955 och Ellen 1872-1958. Ellen var handarbetslärarinna och det var också hon som hade undervisat rumänska drottningens barn. Jag tror inte Anna hade något yrkesarbete. På gamla dar tog hon hand om Ellen som blev invalidiserad.”

 

Villa Brandthem (idag Köpmangatan 15). Fotograf okänd. Villan byggdes när det var dags för Johan att pensionera sig. När han dog 1905 bodde Adele och de inte utflugna barnen kvar. Familjens gravsten finns bakom kyrkan.


Källor:
Bengt Persson, en av Paul Pers pågar på Kommungården
E Liljenfeldt
Eva Persson, dotter till CFO
Harry M Malmberg ”En socken berättar”
Karl Persson, fd mackägare på Sandbyvägen
Borrbys kyrkböcker
Svenska Amerikanska posten
Svenska Folkets tidning
www.gremmert.com
www.da.m.wikipedia.com


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

Rulla till toppen