Männen som styrde i Borrby

Foto och berättelse Karl Persson Borrby


De här Borrbybaddarna styrde Borrby socken under tidigt 1900-tal.

Från vänster
Sittande: Mårten Månsson (Raftasten), Sven Olsson (Borrby 21), Ola Nilsson (Borrby 24) och Anders Månsson (Sandby 23).
Stående:
Försvaltarens familj (Hagagården Borrby 7), Edvard Persson (Blästorp 10), Anders Gummesson (Sandby 21), Esbjörn Månsson (Blästorp 9) och Måns Nilsson (skänkte en del av sin mark till torget).


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

 

 

Rulla till toppen