Gert Andersson minns Borrby under 1950-talet

 

Borrbys nav är torget (Korsoren)
Härifrån utgår huvudstråken
Bygatan och Köpmangatan österut, 
Hörupsvägen västerut och Sandbyvägen söderut


Så fortsätter Borrbybor att minnas sina ”hemtrakter” i byn. Turen är kommen till 1950-talet och Gert Andersson, som är son till Östen och Ella Andersson, verksamma i Borrby. Farfar Axel Andersson startade tryckeri, sonen Östen tog över och så småningom även sonsonen, nämligen Gert. Som sagts tidigare; här finns inga rätt eller fel; ”sanningen” är Gerts, som han minns den.


Hörupsvägen
Från Korsoren
Höger sida
Kyrkan
Gamla brandstationen
Ajax loppis
Nr 6 Backen
Gården Borrby 33 brukades av Per och Anna Debora Jönsson. Sonen Ragnar med familj blev härefter arrendatorer. Uthusbyggnaderna är rivna, men boningslängan är kvar och renoverad. En av döttrarna, Elna gifte sig med Edvin Persson, på Slättåkra (Borrby 5). En annan dotter var Ingeborg, känd damastväverska (Rundelsgatan 2).
Nr 8
Här bodde skräddare Håkan Jönsson och hans fru Anna. Deras son Albert Jönsson var droskägare (g m Else, Sandbyvägen). I många år har huset ägts av Folke ”Snickare” och Edit Nilsson, som arbetat inom hemtjänsten.
Nr 10
Eva Andersen, som bor i huset, har berättat att 1914 såldes 0,0615 hektar ifrån f skvadronchefsbostället 3 1/4 mantal Borrby 62, till Hans Svensson för 308 kr. Lägenheten benämns Borrby 215. 1935 ärvde Hanna Rosenberg sina föräldrar, Kerstin och Hans Svensson. 1941 köpte Gösta och Alma Härstedt nr 215, för 6 600.
Huset har någon tid använts som skola.
Nr 12
Smeden Folke Stålhammar och hans bror Thorsten, som hjälpte Hilding Bramer i biblioteket.
Nr 14
Sven och Elsa Svensson. Sven var ”telefonare” och bror till möbelsnickare Knut Svensson.

Vänster sida
Nr 1
Gamla Apoteket. Numera hyreshus.
Nr 3
Johan och Anna Ingemanssons radioaffär. Vid julskyltningen i Borrby visade Johan tecknad film på en duk som spändes upp framför huvudingången. En samlingspunkt för många av byns barn.
N 5
Borrbys kommunhus, byggt 1923. Har också fungerat som posthus och som lärarbostäder, åt bl a Algot och Arla Nohrlander, Octavia ”Tottie” Malmberg och Leonard Andersson. På posten tjänstgjorde bl a Margot Olsson (dotter till Lars Olsson Fridhem, Borrby 19), fru Haagen (g m Albrekt Haagen, Järnvägsgatan 6) och fru Bjärbo (g m kantor Bjärbo, Örumsvägen 3).
Nr 7
Gunnar Westbergs smedja. Han sålde också cyklar. Frun Inga-Greta övertog Pressbyråkiosken, som flyttade in i gamla stationshuset när järnvägen lades ner i början av 1970-talet. Smedjan såldes senare till konstnärinnan Maria Lancing, som bevarade smedjan intakt.
Nr 21

Nr 25
Ester Smittberg.
Nr 27
Målare Algot Skog med frun Svea och dottern Gertrud. Idag bostad åt Egon Blixt (son till Rudolf och Ida, Färgaregatan 9).
Nr 29
Inge och Gurli Lundström. Inge handlade med ardennerhästar och hade ett stall på gården.  På ovanvåningen bodde småskolefröken Irma Hartwall. Lundströms son Bo hade färgaffär på Köpmangatan 3.
Nr 31
”I gamla tider” bodde här paret Ellesson. Ellesson handlade med kreatur och hade slakteri på gården. Sonen Bengt drev Järn & Maskin (Köpmangatan 13).
Nr 33
Elektriker Albert och fru Margareta Hansson. På gaveln fanns en ingång till en liten lägenhet. Den hyrdes av Johan och Elsa Åkesson, som senare flyttade till Färgaregatan 5. Nr 33 blev sedermera bostad åt Alva Andersson med barnen Bengt, Ann-Margret, Lena, Kalle och Bo.
Nr 35
Ursprungligen två hus, som sammanbyggts. I nr 35 bodde Anna och Wilhelm Mårtensson med sonen Helge (bilförsäljare hos Winqvist i Simrishamn). Wilhelm var sopåkare och tömde tillika latrintunnor. Anna hade sitt ursprung i Galicien, idag beläget dels i södra Polen och dels i Ukraina.
Nr 37
Viktor och Maria Svensson.
Nr 39

Nr 41
Ib Holmgren, gift med Anna-Lisa Jönsson, dotter till Jönssons på Backen (Borrby 33). Anna-Lisa arbetade på Borrby Sparbank. På husets ovanvåning hade Ib ett tryckeri där han tryckte och svetsade plastpåsar till Monicoplast i Skillinge. Ib var lite av en uppfinnare, minns Gert.
Nr 43
Brevbärare Sture Andersson och hans bror Karl.
Nr 45
Karl-Herman Holmqvist var jordbruksarbetare. Frun Anna var sömmerska. (Källa: Arkiv Digital ”Sveriges befolkning 1950”).
Nr 47
Anna Kristina Nilsson och dottern Arla Ingrid Elisabeth. Här bodde också Karl Svensson och änkan Maria Mårtensson. (Källa: Arkiv Digital ”Sveriges befolkning 1950”).
Nr 49
Herrskapet Nilsson, Anton Sterner och Anna Cecilia. (Källa: Arkiv Digital ”Sveriges befolkning 1950”). Deras dotter Aina var gift med Per Svensson och bor i huset på Örumsvägen 3.
Nr 51
Olga Nilsson (född Hägglund), kalaskokerska. Dottern Britt-Marie blev lantbrevbärare.

Vi vänder in i byn till grästriangeln Hörupsvägen och Färgaregatan, plats för gamla klockarhuset. 1951 breddades vägen och då skulle klockarhuset flyttas. Flytten påbörjades, huset sprack och fick rivas. Nya klockarhuset byggdes enligt modell efter det gamla, mittemot scoutstugan på Örumsvägen 3.

Färgaregatan
Från Hörupsvägen
Vänster sida
Nr 1
Eva Persson har berättat att i huset bredvid Westbergs smedja bodde brevbärare Jöns Ingemansson, som dog på sin post 1922. Hans döttrar var strykerskor. Gert Andersson minns att de strök och manglade tvätt, mot betalning. Man kunde också mangla själv, även det mot betalning.
Nr 3
Lars Averfalk berättar att på 1960-talet flyttade ”Lilla-Margit” och hennes föräldrar Viktor och Maria Jönsson in i huset. 

Gräsplanen efter ovannämnda hus var en gång vanning för byns kreatur. Vid vanningen låg ett trähus, bostad för Ingeborg, som var sömmerska. Gert kommer ihåg att man kunde se in genom kvisthålen. Ungarna roade sig med att sticka in pinnar i hålen. Pinnarna kunde dras ut från insidan. Ett annat minne Gert har är, att en av ”Kal Svens” döttrar och Ulla Blixt (dotter till Rudolf och Ida, Färgaregatan 9) brukade sitta på gräsplanen och spela dragspel. Egon Blixt (son till nämnda Rudolf och Ida) kommer ihåg att det var stampat jordgolv i Ingeborgs kök. Huset med fågelholkarna är Ingeborgs.

”Vanningen”. Fotograf Mårten Larsson

 Borrby bäck flöt en gång fritt, innan den 1957 stängdes in i cementrör, samma år som Ingeborgs hus blev rivet. Gert beskriver dess lopp: vid gamla brandstationen (Ajax’ loppis) flöt den under Hörupsvägen, gjorde en högersväng och passerade bakom smedjans bostadshus (Hörupsvägen 7), porlade förbi smedjan och tog sig vidare till vanningen. Smög sig därefter längs häcken vid Lunden, in bakom Färgaregatan 5, passerade gamla Otto Verken (Färgaregatan 7) bort mot ”gubben Grens” hus (Vagnmakaregatan), under järnvägsspåret, förbi parkeringen till Timmergatan 10-14 och ut i svängen där Timmergatan byter namn till Majorsgatan, vidare till Borrby tuvor och så mot Löderup. Just i svängen, svämmar den ofta över p g a att dimensionen på rören i jordbruksmarken är mindre än i de rör som går genom byn. 

Nr 5
Johan och Elsa Åkesson med barnen Jan, Anita och Kjell-Arne.
Nr 7 A och 7 B
Åke Andersson (son till August och Edit Andersson, Änkegatan 18) här berättat att här fanns en fabrik för bl a torkade grönsaker och cikoria (”kaffesurr”= surrogat för kaffe under andra världskriget).Därefter kom ”gamla” Otto-Verken. Här fanns också några bostadshus där bl a Gotthard och Dagny Svensson bodde. Dagny hade sin damfrisering i huset. De byggde i början av 1950-talet hus på N Nygatan 7. Idag finns här två enfamiljshus byggda av Bertil Dahlmans byggnadsfirma.
Nr 7 C
Lars Averfalk berättar att här bodde Anna Anton Anders.
Nr 9
Ida och Rudolf Blixt. Barnen Ing-Mari, Ove, Ulla och Egon. Under många år tömde Rudolf soptunnor och latrinkärl i byn. Tunnorna var av plåt. Ett mycket tungt och ansträngande arbete. Till en början körde han med häst och vagn. Hästen stod i stallet hos Inge Lundström (Hörupsvägen 29). Så småningom körde han en ”Grålle”, en grå Fergusontraktor. Rudolf anlitades flitigt till att tjära byns papptak.
Nr 11
Malte och Svea Mårtensson. Malte var anställd på Vägkassan i Hammenhög. 

På tomten, i korsningen Färgaregatan och Vagnmakaregatan, låg ett hus som beboddes av ”Gubben Gren” och hans tax. Huset är rivet och idag har inga hus adress Vagnmakaregatan. 

Nr 13
I gamla tider låg här ett hus med en mölla på taket, Håkan vagnmakares. Bostad senare åt Kurt ”Per Sassers”, innan han flyttade till Blästorp. Byggmästare Martin och Karolina Håkansson byggde här ett nytt hus i cementsten (tegelstenar fast i cement), som göts i trädgården under tiden huset byggdes.
Nr 15
I vänstra delen bodde Ella Åkesson (dotter till Anderbergs, Allmänningsgatan 13) med sönerna Krister och Lasse, i ålder med Gert.
Nr 19
Gustav Larsson med sönerna Kalle, Sture, Åke och Gert. Här köpte Gert Andersson sina första kaniner.
Nr 21
Rudolf Blixts bror Harald och Nanny med familj.
Nr 23
Sven och Maria Sassersson, en av delägarna till en svart Volvo, som barnen fick åka i då den kördes in i garaget för kvällen. Idag Ingar Tuvessons hus. 

Höger sida
Med benägen hjälp av Egon Blixt (son till Rudolf och Ida, Färgarergatan) och Lars Averfalk (son till Ingvar och Ullla, som då bodde på Dammgatan 6).
Nr 2
”Kal” (Karl) Svensson. Arbetade som dikare. Gert Andersson minns att ”Kal” vid ett arbete på Borrby telefonstation (Bygatan 24) skulle spränga bort en sten. Fönsterrutorna åkte ut, men stenen låg kvar. Karl var gift med Olga och de hade barnen Inga, Clary, Nelly, Greta, Eva Irene, Gerti Marianne, Stig Justus och Götha.
Nr 4
Oskar Larsson.
Nr 6
I ena halvan bodde John ”Box” och Edith Nilsson (före flytten till banvaktsstugan på Sandbyvägen) och i den andra bodde Gustav Larsson (före sin flytt till Färgaregatan 19). Karl Ipsen g m Inga, en av Kal Svens töser, flyttade senare in på nr 6.
Nr 8
Hanna Månsson med dottern Inez. 1940-tal beboddes huset av skolvaktmästare Henry och hans fru Elsa Hansson. Idag bor Claes och Eila Wickman här.
Nr 10 a
Fritiof och Lisa Nilsson med sönerna Kaj, Göran och Ingvar. På 1960-1970-talet övertogs huset av ene sonen, målaren Kaj och hans fru Anna- Greta. Idag ägs huset av Kjell och Gunilla Södervall.
Nr 10 b

Nr 10 c
Skräddare Oskar Creutz. Huset såldes därefter till paret Kronvall, vars döttrar i sin tur sålt det vidare.

Mitt emot 10 C låg ett hus där en man vid namn Sture Rasmusson bodde. 

Nr 12
Agnes Harvigsson. Regina Hjärne hårfrisörska (med salong på Köpmangatan 9). 

Mellan nr 12 och nr 14 låg ett hus med gaveln utåt Färgaregatan och där bodde Fredrik och Sigrid Svärd, som var strykerska. 

Nr 14
Artur och Gerda Svensson. Föräldrar till tidigare nämnda Sven och Knut Svensson.
Nr 16
Sjukkassans första lokaler, hemma i föreståndaren Oskar och frun Sigrid Svenssons hus.  Sjukkassan flyttade till ”gamla” skolan vid Korsoren och senare till doktorsvillan. Idag bor Kurt Jensen och Marianne Andersson i nr 16.
Nr 18
Folke och Gurli Grönberg och dottern Ann-Kristin. Folke var skräddare i Ystad.
Nr 20
På tomten ligger två hus, ett gult och ett litet vitt. I det gula huset bodde Nils och Ella Borg. Det vita tillhörde Gulda och Nils Ingemansson. När Ella och Nils lämnat det gula (för Änkegatan 19), flyttade Nils’ bror Eve med familj in. Eve körde ”drickabil” och hans fru Siv var damfrisörska. Så småningom flyttade Gulda och hennes Nils in i det gula, där Gulda fortfarande bor.
Nr 22
Hilding och Anna Hansson, vars dotter kallades ”lilla Anita” till skillnad från ”stora Anita”, som bodde på andra våningen med sina föräldrar Clary och Johan Persson. Clary och Johan byggde senare på Dalgatan.
Nr 26
Sixten och Elsa Malmborg. Sixten arbetade på Otto-Verken. Barnen Leif, Sonja, Vera och Åke.
Nr 28
Henry Albrektsson, Henry jobbade som bilreparatör hos John Jeppsons motorverkstad.

Allmänningsgatan
Tomterna var stora, ca 1 500 kvadratmeter. En del hus hade en bostad nere och en uppe, som hyrdes ut. Husägarna odlade både för eget bruk och för att sälja. Tanken var att i området skulle det byggas fler hus med väg emellan, men av det blev inget.

Från Färgaregatan
Höger sida
Nr 2
Irene och Arthur Edmund. Arthur jobbade på Otto-Verken och Irene arbetade i restaurangbranschen.
Nr 4
Rudolf Blixts mor. Idag Rudolfs äldsta dotters sommarhus.
Nr 6
Symaskinsagenten Henry Jönsson, med fru och son.
Nr 8
Här bodde Andersson och senare Annie och Knut Lund. Knut arbetade på Otto-Verken.
Nr 10
Gerts föräldrar Ella och Östen Andersson köpte huset 1949, av Gustav Svärd. Gert var då 3 år och lillebror Jonny hade ännu inte kommit till världen. Familjen odlade bl a kål, bönor och jordgubbar. Överskottet såldes till Manfred Ekberg, som hade en grönsaks- och blomsteraffär (Sandbyvägen 8.) Tomten var 1 900 kvadratmeter stor. Gert minns att Bernt Olssons maskinstation hade en liten traktor, som plöjde trädgårdslandet. Gert hade kaniner, som han köpte av Gustav Larsson (Färgaregatan 19). I familjen fanns en hund, Roy. Roy hade en löplina som sträckte sig fram till utedasset. Gert minns att när han gick på toa på natten satte sig Roy utanför och ”höll vakt”. Lägenhet (2 r o k) på ovanvåningen hyrdes till en början av herr och fru Ekman. Fru Ekman var rädd för Roy. Ekman arbetade på Otto Johnsons bilverkstad (Köpmangatan 30). Sedermera flyttade Ivan och Linnea Rönn in i lägenheten, innan de byggde huset på Änkegatan 24, i mitten på 1950-talet. Ivan och Linnea hade barnen Lena och Rolf.
Nr 12
Måns Nilsson (far till Nils Månsson, Sandbyvägen 12), fru Johanna och sonen Gottfrid Månsson.
Nr 14
Målaren Axel Olsson och hans familj. Huset köptes av Sture och Ulla Larsson. Sture körde ”drickabil” för Borrby bryggeri. Ulla var smeddotter från Ö Hoby.
Nr 16
Ivan och Betty Nilsson. Ivan var ringare i kyrkan och kyrkvaktmästare.
Nr 18
Vilhelm och Anna Borg. Vilhelm var murare. Brevbäraren Sture Andersson köpte huset.

Vänster sida
Nr 5
Astrid Ingemansson (syster till Vilhelm Borg). Svärsonen Folke Grönberg ägde tillsammans med några andra en svart Volvo, som parkerades i Astrids garage. Dagens höjdpunkt för ungarna i kvarteret var när de fick åka med då bilen parkerades på kvällen.
Nr 7
Gunnar och Greta Olsson. Gunnar arbetade hos Larsson & Färdig (Måns Nils torg 4). På ovanvåningen hyrde möbelsnickaren/tapetseraren Inge Svensson och hans fru Rut.
Nr 9
Karl Oskar och Elin Pettersson. Karl Oskar var magasinsarbetare. Huset köptes senare av Ivan och Inez Lövall.
Nr 11
Här bodde en dansk familj och senare en man som hette Malte Mårtensson.
Nr 13
Magnus Eugen och fru Elma Anderberg, (föräldrar till Ella Åkesson på Färgaregatan 1). Anderberg arbetade på Borrby Trävarubolag (Timmergatan).

Bryggaregatan
Från Hörupsvägen
Höger sida
Nr 2
Gottfrid Dahlman med familj, innan flytten till Kärrgatan 6.
Nr 4
Plåtslagare Sture Björk och frun Hildegard. Sonen Sune Björk (g m Ally Svensson, kommen från Sandby 17) var också plåtslagare. 

Vänster sida
En avstickare, som tidigare ledde förbi biografen och ut på Sandbyvägen.
Nr 3 A
Kai Westergren berättar att hans föräldrar Nils och Maja Westergren bodde här tills Nils tog över bryggeriet. Familjen flyttade då till nr 5. Kais farmor Edith och hennes man Johan Mårtensson, som innehaft bryggeriet, bytte bostad med Kais familj. Huset hade två lägenheter. I den andra bodde farmor Ediths bror Enok Fogelberg med frun Ida, som också arbetade i bryggeriet.
Nr 3 B Karin och Otto Persson med dottern Ingegärd. Han arbetade som cementarbetare hos sin bror Oskar (Målaregatan 2).
Nr 5 Borrby Bryggeri
Bryggeriet kom till i slutet av 1800-talet. I Svensk Industrikalender 1947 över Vatten- och läskedrycksfabriker i Kristianstads län kan man läsa att det ”totalt i Skåne finns 35 speciella mineral – och läskevattenfabriker, ävensom maltdrycksbryggerier med mer avsevärd vattentillverkning”, däribland Borrby Bryggeri & Vattenfabrik, ägare J Mårtensson. Några bryggare, enligt kyrkoböckerna, var Nils Alm, Evald Wilhelm Månsson, Nils Andersson, Karl Andersson, Johan Mårtensson och Nils Westergren. Bryggeriet lades ner på 1970-talet.
Nr 7
Byggnaden, som tillhör hotellet var ett ölsjapp. Idag Bakfickan.

Dammgatan
Från Bryggaregatan
Höger sida
Nr 3 Lunden
Undantagshus för Nils Ohlsson och hans fru (Lundsgård, Borrby 23). Innehafts av Per ”Slaktare” Persson och ägs nu av familjen Schlyter.

Vänster sida
Nr 6
Dagny Svensson med barn. En dam som sålde tyger har också bott här. ”Man kunde beställa och hon tog hem”. 1958 flyttade Ingvar, Ulla, Lars och Margaret Averfalk in.
Nr 4
Familjen Fridh. Fridh var ”telefonare”. I en byggnad inåt tomten bodde Ingeborg och Kjell Ericsson.

Timmergatan
På vänster sida från Sandbyvägen låg Trävarubolaget. Husen på platsen för Trävarubolaget ägs idag av Lars Meier. Järnvägsspåret gick precis utanför, så att Trävarubolaget kunde lossa och lasta.

En bit därifrån ligger Kävlingemöllan. Lokalerna byggdes en gång till Otto-Verken, som hade verksamhet här till mitten av 1980-talet. Otto-Verken tillverkade formar till cementrör och hade omkring 100 anställda.

Höger sida
Nr 10, 12 och 14
Hyreshus

Örumsvägen
Nr 3
Kantor Karl Bjärbo och frun Signe, som arbetade på posten.


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag


 

 

 

Rulla till toppen