Framtidsverkstad

På kommunens initiativ har vi nu mötts i första delen av att arbeta fram Simrishamns kommuns nya vision som ska leda till mål som i sin tur ska styra framtida budgetarbete. Det har varit intressanta verkstäder där deltagarna tillsammans med tjänstemän från kommunen har visionerat på temaorden mod, engagemang och uthållighet. I söndags träffades en stor grupp kommuninvånare och diskuterade framtiden. Hur vill vi ha det omkring oss, vad vill vi att kommunen skall satsa på och hur ska vi samarbeta var några av de frågor som ventilerades i aulan i Borrby skola.

På tisdagskvällen blev det fullsatt i rådhussalen när frågorna åter diskuterades och förslag vaskades fram bland de över 30 deltagara och 8 kommuntjänstemännen. Här fanns förslag på hur kommunikationen skulle kunna utvecklas och hur vi ska nå fram till bättre attityder mellan inånare och kommunen. Allt mynnade ut i en gemensam önskan om att samla oss i ett stort gemensamt vi – vi som vill Simrishamns kommuns framgång, på individnivå och samhällsnivå. 

Nu kan alla följa det fortsatta arbetet mot de gemensamma målen. Rapporter och kommentarer kommer att finnas på kommunens hemsida under fliken ”vision”. Häng med, ta del av tankar, dela med dig av dina idéer och delta i byggandet av ”Sveriges bästa kommun”!

Rulla till toppen