Eva Andersen minns Borrby under 1940-50-talen

Borrbys nav är torget (Korsoren)
Härifrån utgår huvudstråken
Bygatan och Köpmangatan österut,
Hörupsvägen västerut och Sandbyvägen söderut


Tack vare Eva Andersen har denna förteckning kommit till. Eva ville vandra i sina ”hemtrakter” i Borrby och berätta om vem som hade bott i husen under hennes barn- och ungdomstid på 1940-1950-talen. Eva är född Borglund och dotter till Sixten och Greta. Här finns inga ”rätt eller fel”; ”sanningen” är Evas, som hon minns den.


Köpmangatan
Vi utgår från Korsoren
Vänster sida
Nr 1
Huset innehades av skräddare Nils Håkansson, vars dotter Selma hade hatt, – möss, – och skoaffär i byggnaden. 1941 flyttade Carl-Fredrik Ohlsson (CFO) sin fotoatelje hit. Bodde med sin fru Sonja, småskolelärarinna och dottern Eva (g Persson), som bor här sedan ca tio år tillbaka.
Nr 3
Borrby Handels AB, firma i specerier och kolonialvaror, glas och porslin, manufaktur, sybehör och fröer, etablerad 1912 av Walfrid Jönsson. 1915 blev Nils Severin vd. Margit Månsson (Sandby 5) har berättat att i ena halvan, som vetter åt doktorsvillan, fanns Severins herrekipering som ”var en fin affär med en duktig expedit vid namn Hansson”. Eva Andersen minns att Kooperativa hade sin affär i andra halvan. Måleriidkare Wiktor Siwersson etablerade 1907, i högra hushalvan, en kemikalieaffär (hämtat ur ”Porträttgalleri i Kristianstads län 1931”). Affären förestods av systrarna Anna och Hilda. De kallades alltid för ”Siwers töser”, fast de inte alls var släkt med Siwersson. Man sålde
bl a papper, färg, smink och godis. Rolf Nilsson (son till Borrbyprofilen John ”Box” Nilsson) hade senare livsmedelsaffär i kooperativahalvan och Bo Lundström (son till Inge och Gurli Lundström, Hörupsvägen 29) hade färgaffär i den andra. Huset förföll under många år innan sotare Nils Sandgren och hans fru Tyra köpte det. Idag säljer Nils Sandgren spisar och bor i lägenheten ovanför. I andra halvan fanns ett trevligt café. Numera frisörsalong.
Nr 7
Byggt 1915 till provinsialläkaren. En av de mer namnkunniga är Knut Cavallin och hans fru Laila allmänt kallad ”doktorinnan”.
Nr 9 Algot Erikssons (morbror till Eva Andersens far Sixten Borglund) dam- och herrsalong. I slutet av 1950-talet innehades damsalongen av Regina Hjärne. Senare bostad för Asta Thorell med familj.
Nr 11
P August Jönsson etablerade 1916 en firma för kol, koks och jordbruksvaror. Firman övertogs av Allan Olsson.
Nr 13
I ”Porträttgalleri i Kristianstads län 1931”, kan man läsa att en affär inrättades 1870 av Tuve Thulin, vars dotter Maria övertog den år 1900. Hon sålde specerier, tyg och barnklänningar. Maria efterträddes av Olga Larsson, gift med Torsten Larsson (målare Albert Larssons bror). Affären (specerier) senare ägd av Carl-Gustav och Clara Lindberg och därefter av Karl och Brita Schön. Fru Schön flyttade sin affär över gatan till nr 12, när maken dog. Eskilstunaboden flyttade hit, från Måns Nils torg hit och förestods av Astrid Eriksson och Bengt Ellesson. Den bytte så småningom namn till Järn & Maskin. Därefter ett tag veterinärpraktik. 

På en liten avstickare norrut ligger
Nr 15 Brandthem
Bostad för prosten Johan Brandts änka och barn.
Nr 17
I Borrbys kyrkoböcker står att Ernst Zandelins änka Elin (se nedan) bodde här och därefter brevbärare Einar Granqvist med familj. Idag bostad för Gert Svensson.
Nr 19
Bostad för John och Ebba Jönsson med döttrarna Karin, Gertrud och Lisbeth. John körde, vid denna tid, taxi. Eva Andersen minns att köket var mycket litet och att det fanns en ”rickepump”. Familjen utökades med fyra pojkar och flyttade till ett nybyggt hus på Holländaregatan 6.  De bodde även en tid på Byggmästaregatan. Nr 19 innehades därefter av ett äldre par Hallberg från Sandby. Hallbergs hade en dotter Elin, som i unga år hade epilepsi. Eva Andersen minns att Elin skulle föda barn och fick pga sin epilepsi inte behålla det. Elin bodde tillsammans med föräldrarna på Köpmangatan. När Elin blev gammal flyttade hon till Borrbyhemmet. Huset köptes av Birger Jarl från Borrby tuvor.
Nr 19 B
Malte Lundgrens frisörsalong och bostad för Emil och Hildur Lundholm. Emil var smed och hade haft smedjan på Hörupsvägen 5. 

Här kommer infarten till kyrkogården
Nr 21
I kyrkoböckerna kan man läsa om familjerna Färdig och Zandelin. Handlanden/urmakaren/husmannen Per Persson Färdig bodde med hustrun Elna Svensdotter på Sandby 8 med barnen August, Maria, Johan, Ernst, Martin och Gustaf. August Färdig blir snickare och far till bl a Per (en tid en av innehavarna till affären på Måns Nils torg 4) och Sture, som så småningom bygger Esso-macken (Sandbyvägen 50). Maria arbetar en tid som kokerska och bor samman med sin mor i Borrby. Martin, Gustaf och Ernst byter namn till Zandelin. Enligt kyrkoböckerna har de ”1908 erhållit vederbörligt tillstånd att antaga släktnamnet Zandelin”. 1908 etablerar Ernst och Gustaf, AB Zandelin & Co. Huset på nuvarande nr 21 är byggt som ett Z. Engrosfirma i pappersvaror i förening med tryckerirörelse, med filial i Malmö. Gustaf tituleras tryckeridirektör och flyttar 1922 till Malmö. Ernst gifter sig med Elin Maria Nilsson. De blir föräldrar till åtta barn, varav tre är trillingar. Några år bor familjen i Ö Hoby församling. Ernst har en filial i Skillinge, en firma i specerier, kolonialvaror, glas, porslin, manufaktur, järnvaror och kemikalier samt spannmål, foder- och gödningsämnen jämte fröer. Då hade han innehaft egen firma i samma bransch i Borrby 1899-1924. Familjen återvänder till Borrby 90 (nuvarande Köpmangatan 12). Martin arbetar som urmakare och bosätter sig i Helsingborg. Johan Färdig skrivs i kyrkoboken disponent och gifter sig med Elin. Efter Zandelins kom Thage och Lilly Anderssons speceri – och klädesaffär i den ena delen och Blenda Mårtenssons blomster- och mjölkaffär i den andra.
Nr 23

Nr 25
Urmakare Hedlunds ”Hedlunds ur- och guldaffär”. Döttrarna Svea och Greta var biträden i affären. Svea anlitades av många för sina fina gratulationskort. Brodern Unos dotter Tina Ragnar bor här idag.
Nr 27
Johan Kristianssons Herrekipering. Johan hade affärer även i Gärsnäs och i Löderup. Johans barn är Olle, Lasse och Karin. Karin bor här idag.

Där Köpmangatan bildar hörn med Skräddaregatan låg gården Backåkra (Borrby 47). Ägare var Oskar och Elsa Olsson. Simrishamns kommun köpte och rev gården i början av 1980-talet. Idag finns här sex radhus. 

Nr 33
Ernst Johanssons möbler. Firman tillverkade egna möbler. Möbelsnickare var bl a Knut Svensson och Allan Olsson (Bleckslagaregatan 10).
Nr 35
Karl Ekvalls åkeri. Karl var bror till handlanden Hilding Ekvall (Järnvägsgatan 2). Vivianne och Karl-Erik Persson övertog åkeriet efter Ekvall.
Nr 37
Enligt Borrbys kyrkoböcker var huset bostad för Assar Johnsson, lantbrukare från Vallby Salarp.
Nr 39
Murare Malte Håkansson. Huset övertogs av dottern Kerstin och hennes familj.
Borrby 51 Timåkra
Skalden Theodor Tufvessons vagga. Hans far Måns Tufvesson kom från Sandby och köpte Timåkra. Theodor var ett ensambarn och hans håg stod inte till lantbruket. Timåkra såldes 1912 till Rudolf Rasmusson, vars dotter Anna-Lisa gifte sig med Torsten Olsson och de flyttade in. Barnen Tore, Rolf, Gertrud och Else Karin. Numera bostad för Tores son Ingemar Olsson och hans familj.

Höger sida
Nr 2
1881 byggdes ”gamla” skolan, där apoteket nu ligger. Gymnastiksalen, en separat byggnad som vette mot Blå huset, innehöll också likvagnsstall. Vagnar som vagnar… gymnastiksalen blev senare plats för Bengt Rosenqvists bilfirma. Borrbys nuvarande skola kom till 1958 och den ”gamla” användes av bl a polisen och scouterna. ”Gamla” skolan revs på 1970-talet. Ersattes av ett ”supermarket” Klockareboden, som så småningom flyttade till sin nuvarande plats (Järnvägsgatan 1). I huset på nr 2 finns numera apotek och firma Lars Meijer, Golv-Tapeter-Färg.
Nr 6
Av Borrbys kyrkoböcker framgår att Borrbyflickan Eljena Månsdotter gifte sig med lanthandlaren/bagaren Lars Broberg, som kom till Borrby 1859 och etablerade ett företag på nr 6. I slutet av 1800-talet flyttade paret till Sandby 5 och hade bl a utskänkning av spritdrycker, i folkmun kallat ”Broberiet”. 1889 inrättade Walfrid Jönsson sin firma för bosättningsartiklar, spannmål, foder- och gödningsämnen. Per Axel Chrisanders järnaffär flyttade in i huset 1918. Eva Andersen berättar att Chrisanders son var mycket slagfärdig. Av ”di gamle” hörde Eva följande: En dam ska köpa synålar. ”Ska det vara till svart eller röd tråd?”. En kund ska göra sig lustig och frågar ”Har ni hålfotsinlägg till julgransfötter?” och får svaret ”Nej, men vi har klackjärn till skitstövlar”. Chrisanders affär övertogs 1936 av Algot Cerne. Firman omfattade järnhandel, maskinaffär, försäljning av byggnadsmaterial, bosättningsartiklar och även cykelreparationer. Hos Chrisander arbetade Johan Jakobsson, som målade tavlor. Hans alster finns med säkerhet i många Borrbyhem. Därefter följde Scans köttaffär i ena halvan och i den andra flyttade Jordbrukskassan in 1965. Idag går byggnaden under namnet Blå huset och hyser Mogens Eriksen lampaffär och retrobutiken Precis en så´n och B & B.
Nr 8
I ena halvan fanns Ida och Otto Perssons bageri och konditori och i den andra Elin Roslins affär för manufaktur- och modevaror. Konditoriet blev bostad, tygaffären lades ner och hit kom Galleri 8 ägt av Palma Kildal. Numera Antikvariat Hundörat.
Nr 12
Greta Möllers (g m Oscar Olsson) ”Borrby Färg – och Kemikalieaffär” i ena halvan och i den andra fanns en tygaffär, ägd av Anette Lindvall. Så småningom kom Schöns specerier och Färdigs blomsteraffär. Lars Meijer berättar att hans far Eve Meijer hade affär här för färg, tapeter och golv i mitten av 1980-talet. Ena halvan gjordes om till bostad och i den andra hade Mikakeramik sin försäljning. Margit Månsson (Sandby 5) minns att husdelen närmast Måns Nils torg inhyste under tidigt 1900-tal Berta Perssons sybehörsaffär. Berta var moster till flygaren Charles Lindberg, den förste att korsa Atlanten.
Nr 14
N A Perssons innehade affär på Måns Nils torg 4. Då han dog öppnade hans fru Ester på nr 14 en pappers- och tobakshandel. Ester arbetade bl a på barndaghemmet (Kyrkostigen) och som biljettförsäljerska på biografen. I den lilla vita husdelen hade Ester sin julmarknad. I huset började sedermera Inga Hägglund sin affärsbana. Härefter följde Else Mattssons garnaffär och Inge Svenssons tapetserarverkstad. (Inge var bror till Erik, Stenabjersgatan 6 och till Nils, Köpmangatan 48). Bröderna kom från Pilagården, strax innan Hörup.
I den vita lilla husdelen hade Maria Jönsson bageri. Hon kallades ibland för ”Torra Maria” Delade meningar råder om innebörden av ”torra”. Var kakorna verkligen torra eller bakade hon småbröd som på danska kallas ”törrekager”?
Nr 16
Slaktare Gunnar Nilsson och frun Martha köpte huset och byggde på en andra våning. I bottenplanet hade de sin köttaffär. Nilssons köttaffär hade sin början i ena hörnet på Måns Nils torg 10.
Nr 18 = 110:an byggdes 1914 av Ola Eriksson (Eva Andersens farmors far). Ola var möbelsnickare och hade tidigare byggt huset på Köpmangatan 16, som då var ett 1 ½ plans hus i rött tegel. Ola hade varit i Amerika och tjänat pengar, för vilka han byggde 110:an. Huset byggdes som flerfamiljshus med affärer i bottenplanet. Det fanns även fyra rum på vinden, bl a som farmors moster Johanna bodde i. I källaren hade Axel Andersson sitt första tryckeri (senare på Stenabjersgatan 1). Mitt på huset fanns ingången till en elfirma ägd av Greta Hanssons far (Greta var telefonist i Borrby). Affären övertogs av elektriker Albin Jeppsson och så följde Fagerströms El. På hörnet hade Edvard Gellertz frisersalong, som senare blev Sixten Borglunds rakstuga. Karl och Helga Ungh drev härefter café. På sommaren hade Unghs även serveringen Granhyddan, vid Borrby strand. Många slantar gick i jukeboxen, som tonade ut ”If I fell” med Beatles och ”Kiss me quick” med Elvis Preasly.
Nr 20
Litet, lågt och vitt hus, som innehades av syskonparet, f d lantbrukarna Anna och Karl Tuvesson. Eva Persson (Köpmangatan 1) har berättat att huset ägdes ett antal år i slutet av 1900-talet av en dotter till Carl von Ossietzky, journalist och pacifist, som 1935 fick Nobels fredspris.
Nr 22
Harry Håkanssons (bördig från Skillinge) speceriaffär. Affären övertogs av sonen Henry och hans fru Wally. Idag är det antikvariat Blå kossan.
Nr 24
Ena halvan beboddes av kreaturshandlare Fritz Mattsson och andra halvan av Gösta och Dagmar, kallad ”moster Data”, Kristiansson. Dagmar var kokerska. I Gösta och Dagmars del bodde sedan systerdottern Anna-Stina, gift med bilmekaniker Arne Nilsson.
Nr 26
Slaktare Martin Mattson och senare sonen Ragnar och hans fru Judith hade charkuteriaffär. Margit Månsson (Sandby 5) har berättat att Martin Mattsson var mycket fingerfärdig och att han ”hade många choser för sig när han skulle stycka kött”.
Nr 28
Gottfrid Olssons beklädnadsaffär, med bostad ovanpå. Verksamheten övertogs av dottern Karin och svärsonen Assar Jakobsson. I ena halvan såldes skor och i andra såldes kläder. Assar med familj köpte sedermera Harry Malmbergs hus (Backgatan 12). På 1950-talet flyttade Inga Hägglund in på Köpmangatan. Hon sålde allt möjligt, som barnkläder, pappersvaror, leksaker etc. Lars Meijer hade sin färgaffär här. Idag Bokhuset.
Nr 30
Idag bostad för Christer Nilsson. Otto Johnsson startade en bilverkstad i ett hus bakom. I bostadshuset bodde familjen på ovanvåningen och bottenvåningen var kontor. Otto blev sedermera bilskollärare och flyttade till Backgatan 13. Bilverkstaden övertogs av Olle Lindsjö. Dag Håkansson drev här bensinmacken Din – X.
Nr 32
Väverskan Elvira Sjöstedt och därefter Herman och Rut Lindström. Herman hade arbetat bl a som koksutkörare hos Larsson & Färdig (Måns Nils torg 4). Koksutkörarna hade en uppsprättad jutesäck över huvudet som skydd och de var alltid svarta i ansiktet.
Nr 34
Everlunds möbelaffär.
Nr 36
Hans Persson var av fiskarsläkt från Kyhl. Han etablerade en bilverkstad i byggnaden och senare Hans Persson i Borrby AB ”Cykel – Motor – Radio – TV”. Hans var gift med Elisabeth och de fick barnen Gunnar, Gudrun, Henry och Hans-Erik (Ecke). Ecke driver firman vidare. Elisabeths mor Karna Krafft var matlagerska och förekommer i boken ”Gåsasylta och fläskasteg”, slaktemad och gillesmad. Österlensk kokbok” av Margit Lejing. Elisabeth säger där ” Mor var jämt ute sen hon börjat som matlagerska. När vi var små tog mor ofta med sig godsaker hem”.
Nr 42
Nils och Herta Kristiansson. Nils var sjöman och Herta var föreståndare för telefonstationen i Borrby och hade densamma inhyst en tid i sitt hus.
Nr 44
Undantagshus till Axel och Alma Svensson (Råshög).
Nr 46
Eva Anderens faster Greta, kallade sitt hus ”Svattan”. Greta arbetade som telefonist på telefonstationen i Borrby (Bygatan 24) och var gift med Erik la Fleur också han i Televerkets tjänst. Huset köptes sedan av Richard och Greta Andersson (f Hedlund).
Nr 48
Här bodde kalaskokerskan Helga Svensson med make och son. Maken hette Nils (bror till Inge och Erik Svensson) och var sjöman.
Nr 50
Ägdes av ”Karin Kyhl”. Karin hette Olsson och kom från Kyhlsgården. Hon var en duktig väverska. Huset stod därefter tomt ett antal år eftersom det planerades en väg över tomten, innan Marie-Charlotte Nilsson med familj flyttade in.

Hobyvägen
Köpmangatan byter namn till Hobyvägen efter avfarten norrut till Hammenhög. Längs Hammehögsvägen, mittemot idrottsplatsen, går en väg till höger och här ligger tre hus. Det första byggdes av Sture Månsson (bonde på Borrby 46-47). De andra har bebotts av August och Else Mattsson och Gunnar ”Barberare” Larssons föräldrar Edvin och Margit Gertrud Olivia. 

Så fortsätter vi på Hobyvägens högra sida
Nr 2
Gamla idrottsplatsen hade ingång från hörnet Idrottsgatan – Hobyvägen och bredde ut sig där Bollstigen och Idrottsgatan finns idag. Klubbhuset var en tvåvånings träbyggnad. När nya idrottsplatsen kom till, såldes och flyttades huset ner bredvid ”Mormors hus” vid Borrby strand. 1940-talet var Sixten Borglund kassör i Borrby Idrottsförening. Sune Olofsson (bördig från Sandby, men sedan länge bosatt i Ö Vemmerlöv) har berättat att på platsen där Falkmans lackering finns idag låg tidigare en Gulf – mack ägd av Helge Lindström (taxichaufför, Föreningsgatan 14). Härifrån drevs taxirörelsen med droskägarna Albert Jönsson (g m Else, Sandbyvägen), Karl-Herman Lindström och Lasse Nilsson (bror till Cilluf, som med sin man Allan Nilsson hade Borrby hotell och Kyhls restaurang). Gunnar Grönberg (bror till Folke, Färgaregatan 18) var kontorist. Bakom byggde Otto Johnsson en ny bilverkstad tillsammans med Arvid Axelsson, Axelsson & Johnsson. Den övertogs så småningom av Arvid och Arne Nilsson (Köpmangatan 24).

Vänster sida
Nr 1
Esbjörn Månsson, nämndeman och bonde i Blästorp, byggde huset som sitt undantag. 1934 fick det samma funktion för Anders och Elna Persson, som drogs sig tillbaka från Slättåkra. Vägen till Vallby gick bakom nr 1 och husets trädgård sträckte sig ner mot gamla idrottsplatsen, berättar barnbarnet Karl Persson.
Nr 3
Byggt som undantag, till Rudolf Rasmusson Timåkra.
Nr 5
Borrby Frö. Tidigare ett frörenseri tillhörande Timåkra. Numera B & B.

Vallbyvägen
Vänster sida
Bibacka
Biodlare Fritz Eriksson, frun Karla, sönerna Sven och Jan-Evert.
Höger sida
Nr 37
Familjen Antoniusson.

Vivegatan
Från Köpmangatan norrut
Nr 26
Berndt Olsson (bror till Oskar Olsson, Backåkra). Bernt hade sin första maskinstation här, innan han flyttade den till Borrby folkets park på 1960-talet.

 Från Köpmangatan söderut
Höger sida
Här ligger tre små vita hus. I ett av dem bodde knypplerskan Magdalena Jönsson.
Vänster sida
Nr 22
Café City ägt av herr Durand (bror till Helga Ungh, som tillsammans med maken drev café på Köpmangatan 18) och därefter av familjen Stiber från Gärsnäs. Mikakeramik hade sin tillverkning här under många år.
Nr 20 Trunahög
Borrbys första moderna bostadsrättshus.

Backgatan
Från Vivegatan
Höger sida
Nr 15
Undantagshus för Anders Olsson (Borrby 8). Hit flyttade Linnea Hansson (Blästorps gård).
N 13
Otto Johnssons bilskola.
Under 1950-1960-talet byggdes…
Nr 11
Sture och Gunnel Lindström.
Nr 9
Gunnar och Inger Jönsson
Nr 7
Maja och Eve Meijer (föräldrar till Lars Meijer).
Nr 5
Birgit och Knut Lundholm (son till smeden Emil och hans fru Hildur).

Från Vivegatan
Vänster sida
Nr 12
Lärare Harry Malmberg med familj. Harry författade ”En socken berättar”, använd i skolans hembygdsundervisning. Huset köptes senare av Assar Jakobsson.
Nr 10
Elektriker Albin Jeppsson. Dottern Gunbritt bor där idag.

Måns Nils Torg
Vi utgår från Köpmangatan
Höger sida
Nr 2
I vänstra delen fanns Eskilstunaboden, som drevs av Hugo Nilsson. Övertogs av Astrid och Gunnar Eriksson. Eskilstunaboden flyttade senare till Köpmangatan 13. I den högra delen på nr 2 fanns Café ”Rotmoset”, som innehades av Sigrid Jönsson (Bagaregatan 10). Astrid Haraldsson arbetade för Sigrid, tog över innan hon sedan flyttade sin verksamhet till andra sidan torget (nr 7).
Nr 4
Affären etablerades 1899 av Ernst Zandelin. Persson & Färdig (Per, kusin till Ernst) övertog firman 1924 och sålde specerier, kolonialvaror, glas, porslin, manufaktur, spannmål, foder- och gödningsämnen (hämtat ur ”Skåne – Köpmän, Engros – Detalj 1924”). Affären på torget ägdes senare av Larsson & Färdig (Pers bror Sture) för att till sist bli enbart Folke och Svea Larssons. Järnvägsspåren gick på affärens baksida och tågen stannade för att lossa och lasta. Wille Johanssons cykelaffär, thairestaurang och nu pizzeria.
Nr 6
Margit Månsson (Sandby 5) har berättat att konstnären Hilding Anthony Malmqvists föräldrar sålde här bröd och kläder innan de flyttade sin verksamhet till Kyrkostigen 5. Huset på Måns Nils torg var senare bostad för lantbrukaren Oskar Sassersson och hans fru.
Nr 8
Huset ägs av familjen Kristiansson (herrekipering, Köpmangatan 27), som hyst in anställda skräddare, bl a Sture Nilsson med familj.

Vänster sida
Nr 1
Karolina och Edvard Ossian Berggren. Karolina passade järnvägsövergången över Köpmangatan och vevade bommarna när tågen kom. Herr Berggren var murare/hantlangare. Magnus Lundgren (Kvarngatan 13) efterträdde Carolina.
Nr 3
Familjen Esbjörnsson. Beboddes senare av Sture Lindström (flyttade till Backgatan 11) och därefter av fd lantbrukaren Nils Andersson.
Nr 5
Elma Elborgh, som arbetade på Borrby Sparbank. Elma var dotter till läraren och bankkamreren Lars Elborgh och hans fru Anna. Senare bodde Greta och Sixten Borglund här. Sixten hade frisersalong på Köpmangatan 18 och senare tvätteri på Idrottsgatan 18.
Nr 7
I nu nämnd ordning Sjöstrands charkuteri, Fältskogs konditori och Astrid Haraldssons konditori.
Nr 9
Sjökapten Sven Olofsson med frun Ester, som var sömmerska. Gunnar ”Barberare” Larssons frisersalong. Frun Elsa arbetade på vårdcentralen. En av tre döttrar är den namnkunnige taleskvinnan för polisen Eva-Gun Westford.

Mitt fram
Nr 10
Byggt 1905. Köptes i början av 1920-talet av Ola och Maria Larsson (Gamlegård, Borrby 58), som pensionärsbostad. Dottern Erica Lannefors bodde och hade hemslöjdsaffär här. På ena hörnet hade Fritz Persson och senare Gunnar Nilsson en köttaffär. Margit Månsson (Sandby 5) har berättat att Fritz’ fru var matlagerska och det sägs att om hon inte fick fart i spisen, slängde hon in ett ½ kg smör. Snacka om tändvätska! Huset har därefter ägts av Bertil Lundgren. Under 2000-talet fanns här Rosas B & B.

Till vänster om nr 10 och ner i Prångaregatan hade Nyhlén en bilverkstad, numera riven.

Prångaregatan
Från Måns Nils torg
Nr 3
Fiskaren Sven Jönsson, i Borrby kallad ” Sven Möllare”, eftersom han lärt till mjölnare på Fridhem (Borrby 19). I huset bodde och drev sonen Seth och hans fru Nancy fiskaffär.  Barnen Birgitta och Roland. Cecilia (Cilla) Lindquists textilatelje.
Nr 5
Fd lantbrukaren i Sandby Joel och Cecilia Svensson. Övertogs efter Joels död av dottern Agnes och svärsonen Malte Lundgren (frisör Köpmangatan 19 B).
Nr 7
Malte och Agnes Lundgren med dottern Anita.
Nr 9
Sigvard och Ester Hansson. Sigvard arbetade på Otto -Verken och Ester var sömmerska.

Bagaregatan
Från Måns Nils torg
Höger sida
Nr 2
Edvin Frej med fru sålde här begagnade kläder. Huset kapades när Bagaregatan skulle breddas.
Nr 2
Hyrdes ut till sadelmakare Ragnar Andersson, som hade verkstad i Herta Kristianssons källare (Köpmangatan 42).
Nr 8
Här bodde Antoniusson, som lagade klockor. Från mitten av 1950-talet bostad för Inge och Greta Håkanssons familj. Inge arbetade hos Hugo Lundholm (Bygatan 5).
Nr 10
Sigrid Jönsson, gift med sjömannen Karl. Sigrid drev ”Cafe Rotmoset” (Måns Nils torg 2).
Nr 12
Snickare Nils Andersson.
Nr 14
Byggt 1950-1960-tal av Börje och Rut Månsson.
Nr 16
Undantagshus till Måns Tufvesson (Timåkra), far till skalden Theodor Tufvesson.
Nr 30
Einar Dahlmans hus. Einar är son till Bertil och Signe Dahlman.
Nr 32

Nr 34
”Trumpen” far till Sigrid Jönsson (Cafe Rotmoset).
Nr 36
Inga-Karin och Kjell-Arne Andersson. Inga-Karin hade i många år salong Chic.

 Vänster sida
Nr 3
Anders och Karna Bengtssons spettkaksbageri, och bostad. Eva Andersen minns att ”fru Bengtsson gick upp på vinden, där spettkakorna stod på tidningspapper för att torka och samlade ihop smulor, som kunde köpas för 25 öre per påse. Det var sött och gott”.
Nr 5
Oskar Jarl, bror till Birger Jarl (Borrby tuvor) bodde i ena änden och i den andra Elin Håkansson. Elin hade alltid hårnät. Hon tjänade sitt levebröd på att gå ärenden till folk, hjälpa till i hemmen etc.
Nr 7
Ström, som var kolutkörare hos Larsson & Färdig (Måns Nils torg 4).
Nr 9

Nr 11
Brevbärare Viktor Svensson och frun Hilma Maria, enligt Borrbys kyrkoböcker.
Nr 13
Kreaturshandlare Fritz och Irma Mattsson. Dottern Inger bor här idag.

 Här efter finns en stor öppen plats med en industribyggnad som inrymt bl a Bengt Rosenqvists bilfirma och Åkessons Ljusindustri. 

Nr 21
Hilding och Greta Bramer. Hilding hjälpte sin far i tunnbinderiet och hade hand om biblioteket i Borrby. Greta jobbade på kyrkogården tillsammans med kyrkovaktmästare Ivan Nilsson.
Nr 23
Här bodde Severins. Mannen var sjöman och frun servitris och syster till Sven Liljegren (Stenabjersgatan 3).
Nr 29
Malte och Edith Månsson med Bertil, Ingemar och Göran.
Nr 33

Kvarngatan
Från Bagaregatan
Vänster sida
Nr 1
Olof Svenssons bageri. Sonen Erik ”Bagare” blev en omtyckt bilskollärare för många av Borrbys ungar. Erik var anställd på Otto Johnssons körskola i Borrby.
Nr 3
Hans Bramers tunnbinderi.
Nr 5
Familjen Göransson.
Nr 7
Axel och Karin Sandström. Axel var SJ-anställd.
Nr 9
Stig och Nanny Jönsson köpte huset 1959. Ägdes tidigare av Sven och Ulla-Britt Persson.
Nr 11
Huset har idag en blå dörr. Det ägdes av Sven Persson. Svens dotter Svea gifte sig med handlande Folke Larsson. Tillsammans drev de en livsmedelsaffär på Måns Nils torg 4. Svea och Folke bodde i Svens hus.
Nr 13
Magnus och Maria Lundgren. På äldre dagar passade Magnus järnvägsövergången och bommarna över Köpmangatan.
Nr 15
Undantagshus för Justus Ingemansson (Borrby 38) och hans hushållerska Elna Håkansson. Senare ägt av släktingen Sven Ingemansson.

Höger sida
Nr 4 och nr 6
I den blå dörren bodde och verkade skomakare Månsson. Eva A upplevde att inne ” såg det ut som på 1700-talet och luktade konstigt”. Den bruna dörren ledde in till en sömmerska.
Nr 8
Ella (syster till målare Skog, Hörupsägen), Gustav Lund och Leif Lund. Gustav arbetade på Otto-Verken.
Nr 10
Här ligger ett hus, som innehållande telefonledningar.
Nr 12
Toffelspikare och tillika ringare i kyrkan Ernfrid Nilsson
Nr 14
I ena halvan bodde ett äldre par, Ossian Nilsson med fru. I den andra bodde Elvin och Marta Nord med döttrarna Margret, Gudrun och Marianne.
Nr 16
Eva minns att här bodde en äldre man, som inte gjorde så mycket väsen av sig. Han var snäll och sotade glas till barnen när det solförmörkelse.
Nr 18
Bror och Margit Hansson och sonen Rolf. Bror körde taxi och Margit var servitris.

Holländaregatan
Från Bygatan
Höger sida
Nr 2
Här bodde änkan Wallin.
Nr 4

Nr 6
John och Ebba Jönsson med sin familj.

Kärrgatan
Kärrgatan var i Eva Andersens barn-och ungdom en potatisåker. Byggnaderna på nr 3, 6 och 14 har kommit till senare.
Från Bagaregatan
Vänster sida
Nr 3
Henning Rosenkvists åkeri och därefter Alumin.
 Höger sida
Nr 6
Byggmästare Gottfrid Dahlman med frun Edith.
Sonen Bo var en drivande kraft inom bordtennis och grundade bordtennisklubben Ajax tillsammans med Lars-Erik Torstensson, son till Torsten och Olga Larsson och Rune Olsson son till Oskar Olsson och Greta Möller. Till en början hade klubben sina träningar i gården nr 10, nuvarande Målaregatan 3. Lokalen låg i den östra längan i vägg med hönshuset. Vid träningstillfällena fick den som kom först elda i spisen. Medlemmar i klubben, förutom pojkarna, var Margareta och Eva (g Andersen), döttrar till Sixten och Greta Borglund och Inga-Berit, dotter till Sigrid och Karl Jönsson. Eva minns att Bo hade stort tålamod med att lära flickorna spela. Bo fick hederstiteln ”Mr Ajax”. Bo bodde kvar i föräldrahemmet till sin död.
Nr 14

Idrottsgatan
Från Köpmangatan
Höger sida
Här följer en rad hus, byggda på 1950-1960-talen
Nr 6

Nr 8

Nr 10

Nr 12

Nr 14
Alvar och Elsa Antonsson. Alvar var anställd på Otto – Verken.
Nr 16
Bonden ”Crisjan” (Christian) Lassons hus. Eva Andersen berättar att ”Crisjan” förvarade sitt kol på vinden. När kylan slog till skulle han upp för trappan och hämta mer. Trappklättrandet gjorde honom så varm att han tyckte att inget mer kol behövdes på elden.
Det sägs att efter ”Crisjan” spökade det i huset. Här har också funnits en vävskola. I huset bodde 5-6 år härefter en dansk familj med många barn. Mannen sydde handskar och om honom sas att han inte hade några tår. De hade förfrusit i Stalingrad. Senare bostad åt familjen Jensen. Karl Persson (uppväxt på gården Slättåkra, Borrby 5) har berättat att Christian tidigare ägt gården Ängsberga (Tullstorp 2) och tegelbruket som låg där. När leran tog slut köpte han nr 16, byggde ett hus åt sig och tog lera till tegelbruket, som dock upphörde på 1920-talet.
Nr 18
Borrby Tvättinrättning UPA och badhus startades av Ragnhild Gottfries (Gamlegård, Borrby 58).
Sixten Borglund drev firman 1951- 1967, då stormen tog skorstenen. Många skolbarn har tillsammans med sina lärare suttit på rad i badhusets badbaljor och skrubbat varandra på ryggen. Här fanns baderskor, bl a Sonja Jakobsson (g m Johan, biträde i Cernes järnaffär). Ångan kom från en ångpanna, som suttit på ett lok. Pannan sköttes av Axel Andersson, som hade döpt pannan till ”Rebecka”. Axel var inneboende på Idrottsgatan 5. Några av de anställda var Asta Thorell, Dagmar Månsson och fru Roos, gift med Nils, biträde i Cernes järnhandel (Köpmangatan 6). Eva Andersn berättar att tidvis hjälpte Ester Persson och Erik Hallqvist (Föreningsgatan 10) till med att bl a mangla lakan. Erik gäspar stort och Ester kommenterar det hela med ”Tack ska Hallqvist ha att han inte slök mig”. Erik replikerar ”Man slukar väl inte vilket skit som helst”. 

Vänster sida
Nr 1
Kerstin Hansson var en duktig väverska. Hon hittades ihjälfrusen i sitt hus.
Nr 3

Nr 5
Anders Frank, barnbarn till Anders och Anna Olsson har berättat att huset gamla adress var nr 61:13 och byggdes 1926 av hans morföräldrar. De fick fyra barn Sigurd, Eina, Inez (Anders mor) och Edit. Det fanns en inneboende, Axel, som var eldare på tvättstugan. Han var också taxichaufför. Så småningom köptes huset av Anders föräldrar Inez och Nils Frank. Mormor Anna bodde kvar. Nils och Inez pensionerades 1974 och flyttade från Malmö till Idrottsgatan 5. Sedan 2004 är huset bostad för Anders Frank och Birgitta Wintring.
Nr 7
Murare Viktor Håkansson. 

Nr 9, 11 och 13 är byggda på 1960-1970-talet

Nr 9

Nr 11

Nr 13

Nr 19
Det numera grå tegelhuset beboddes av Anders Tilly, far till Sture Tilly (Borrby 4, numera Bygatan 34). Poul Michelsen flyttade in med frun Nelly ”Kal Svens”.
Nr 21
Edit Håkansson och därefter familjen Edman.
Nr 23
Gården Borrby 61, som brukades av Ingvar och Erna Ingvarsson.


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag


 


 

Rulla till toppen