Brandman sökes till Borrby!

Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen. I arbetsgruppen har alla sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löses uppgiften på egen hand, ibland med förstärkning från andra delar av förbundet. Att arbeta som deltidsbrandman innebär en mängd fördelar samtidigt som de gör en viktig insats i samhället. Deltidsbrandmän får t.ex. en omfattande utbildning i räddningstjänst där även sjukvård ingår.

För att vi skall kunna anställa dig krävs att du har tillåtelse av din arbetsgivare för att kunna lämna jobbet när larmet går samt vid övningstillfälle. Du skall också klara de fysiska testerna som finns, detta för att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:7) ställer på en rökdykare.

Hur blir man deltidsbrandman?

  • Vid anställningen som deltidsbrandman genomgår du en preparandutbildning på två veckor som genomförs av Räddningstjänsten SÖRF tillsammans med Räddningstjänsten i Trelleborg.
  • Nästa preparandutbildning sker under vecka 2 & 3 -2011.
  • Därefter kompletterar du med utbildningen ”Räddningsinsats” på MSBs skola i Revinge.
  • För att läsa mer om utbildningen gå in på www.msb.se
  • För att upprätthålla kompetensen deltar du i fortbildningar och regelbundna övningar med arbetslaget.

 

Låter detta intressant ta då kontakt med oss på räddningstjänsten:

Göran Norberg 0709 – 477 905 [email protected]

Lars-Erik Larsson. 0709 – 477 906 [email protected]

Mats Svensson 0709 – 477 907 [email protected]

Rulla till toppen