Bio flera kvällar

Borrby biografföreningen satsar, som vi tidigare nämnt, på att utveckla vår kära bio i byn. Vi är alla så tacksamma att vi fortsatt ska kunna se filmer och så småningom också andra föreställningar. Nu får vi alla hjälpa till Skaffa medlemsskap – går bra i biokassan i samband med filmvisning. Så kommer uppmaningen – låt oss kliva upp ur TV-soffan och dela filmupplevelse tillsammans i biosalongen. Det är bästa sättet att försäkra oss om fortsatt bio i byn. På Borrby biografs hemsida börjar höstprogrammet ta form. Nyhet för hösten är att det erbjuds onsdagsbio också, förutom de traditionella söndagsfilmerna. Föreningen hälsar att programmet inte är fyllt än så följ affischering och via hemsidan.

Rulla till toppen