Berndt Olssons maskinstation

Bröderna ”Brothers”, alias Olsson. Sture (f 1915), Gunnar (f 1918), Berndt  (1910-1968) och Oskar (f 1911)

Farfar Ola Bengtsson (f 1845) är bonde i Valleberga. Far Bengt Olsson (f 1873) flyttar 1918 med familjen till Borrby, till nr 47 Backåkra, i hörnet Skräddaregatan-Köpmangatan. Oskar är den, som fortsätter driva själva lantbruket.

Nr 47, Backåkra. Något suddigt, hämtat ur Gods o Gårdar 1940-tal. Gården revs under 1980-talet och på dess plats byggdes radhus

Berndt börjar sin maskinstationsbana på gården.
Han skriver i 75 år 1888-1963 Tre generationer i jordbrukets tjänst.
”Denna maskinuthyrningsrörelse har gamla anor. Redan 1888 började min farfader Ola Bengtsson hjälpa ortens jordbrukare med sådd .. med skörd .. och likaledes med tröskning.  Tröskverken byggde han själv med hjälp av ortens smeder. På 90-talet började så betodlingen på Österlen. Han var en framsynt man med intresse för uppfinningar och nykonstruktioner. Han tillverkade då en betlossare, vilken han även fick patent på. 1908 övertog min far Bengt Olsson gården och maskinerna utökades till vårredskap, slåttermaskiner mm. 1914 inköptes den första traktorn. Efter kriget 1918 inköptes 4 st traktorer samt vår första bil… 1938 övertog undertecknad maskinuthyrningsrörelsen.  Garage till dessa maskiner hade alltid varit ett problem, men löstes delvis när jag inköpte fd Folkets Park i Borrby 1953.””

 

De övriga två i hushållet är Svea Mattsson (1915-2007), anställd som hushållerska och Håkan Lindström (f 1950), son till Sveas syster Solveig. Håkan växer upp och arbetar hos Berndt. Svea kommer från Valleberga och är mellanbarn, med storebror
Folke (f 1911) och lillasyster Solveig (1925-1982).

Svea och Solveig med sin mor Hanna
1936 unnar sig Svea en cykel på avbetalning

Maskinstationen flyttar som sagts 1953 till den nedlagda Folkets Park, öster om byn. Berndt berättar själv om rörelsens alla maskiner; traktorer, lastare, plogar, harvar, kultivatorer, pressar, skördetröskor, betlossare, stenkrossar, snöplogar etc.

Maskinstationen håller sig med egen verkstad och med servicebilar. Mobil telefoni har knackat på världens dörr. Berndt berättar att en ”mobil radioanläggning har anskaffats för radiodirigering av såväl bilar, traktorer mm. Den är flyttbar till den maskin man använder för dagen.” Modernt för den tiden är att bespruta ogräs från luften. Maskinstationen ombesörjer även detta med inhyrda ”sprudeplan”.

Driften upphör 1968 och Parken säljs 1969. Efteråt bjuds på supé på Borrby Hotell.

Håkan tillhör årskullen född 1950. Vi var klasskamrater. Det hände att klassen cyklade till Parken där det fanns både hjortar och påfåglar och så blev det fika i trädgården.


Källor:
Håkan Lindström
Ulla Karlsson
Borrbys kyrkböcker
Fotograferna är okända


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

 

 

Rulla till toppen