Begreppet Österlen i ”ny” dager

Österlen – ett gammalt epitet
Det geografiska området Österlen omfattade från början enbart Ingelstad och Järrestads härader. Senare tillkom även Albo härad. Österlen är inget 1800-tals myntande, som det påståtts, utan finns belagt långt, långt tidigare. Jag har forskat i historiska källor i över 30 år och har belägg för epitetet Österlen från två tidiga källor. Det första dokumentet jag hittat där Österlen nämns är från sep.1745 och finns bland inflyttninglängderna för Villie socken, Ljunits härad. Då skiver A: S: Barfoth en flyttningsattest för pigan Bodella Siöström, att hon är barnfödd i Vallby på Österlen. Nedan utdrag från denna attest.

”Hedersamma och dygdiga pigan Bodella Siöström som varit i tjugo år i denna Skurups församling är barnfödd i Vallby på Österlen nu vid pass 40 år gl. Kom från Solberga församling och hit, flyttar nu till Örsjö socken, kan läsa uti bok tydligt, och förstår försvarligl.sina kristendoms stycken, har varit sista gången till förhör i denna församling, och begått H:nattvard härstädes d:5 sistl.april, i sitt allmänna leverne har hon vider sitt vistande i församlingen uppfört sig kristel.och gudel.är och mig  vetterl.fri för äktenskapslöfte”


Här anges klart och tydligt prepositionen ’på’ inte ’i’. Vi bor Österlen. Bilden hämtad från Arkiv Digitals arkiv.

Men det absolut tidigaste belägget för Österlen är daterat år 1707 och skrivs då Österleden. Namnet finns dokumenterat i ett mål på Ingelstad häradsting då Hanna Isaks i Kabusa står åtalad för att ha ägnat sig åt trolldom. Redan år 1706 anklagas den gamla jordegumman Hanna Isaks i Kabusa för trolldom. Detta mål kommer upp på Ingelstad häradsting den 17 nov 1706, 4 och 5 mars, 20 mars och 19 nov 1707.
Efter rannsakningen inkallas vittnen och först var Jöran Månsson på Holmagården som berättar att pigan Ajda tjänat Hanna på andra året för omkring 10 eller 11 år sedan. Pigan hade vid juletid varit hemma hos sin mor på Öster Leden då hon blev sjuk på nyårsafton och legat i 7 veckor, varpå Hanna Isaks tagit henne till sig för att sköta om henne mot betalning. Ajda hade tillfrisknat och tagit tjänst hos möllaren i Svenstorp men insjuknat igen och återvänt till Hanna där hon avled.
St:a Köpinge dödbok visar att pigan Agda Olofsdotter begrovs den 21 dec och var född i Cimbris och avled hos Isak Olsson i Kabusa. Jöran Månsson berättar i sitt vittnesmål att pigan Ajda blivit sjuk när hon varit hemma hos sin mor på Öster Leden. Det här är det absolut tidigaste belägget för Österlen som jag hittat.

Både Jöran Månsson i Holmagården och Barfoth i Skurup var väl medvetna om Österlen, vilket visar att detta geografiska område var väl känt redan då, men när och var det uppstod är dock höljt i dunkel.
Den gamla leden gick strax öster om Ystad, förbi Kabusa mot St:a Köpinge och vidare mot Tranås, där en skjutsstation fanns och därifrån till Simrishamn. Folket som bodde öster om denna led, bodde på Österlen, och gör fortfarande.


Källa:
Bengt Olsson har transkriberat texterna hämtade ur kyrkobok från Villie församling och ur dombok från Järrestads häradsrätt. Bengt bor i Borrby, men är född och uppväxt strax utanför byn, i Tullstorp. Har släktforskat i drygt 30 år och skrivit massor av artiklar till Släkt och Bygd, släktforskarföreningen här på Österlen.


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

 

 

 

Rulla till toppen