Klass 1 och 2 i Borrby skola 1950


Kjell Karlsson, Borrby, har bidragit med foto och namn.


Luciatåg 1950.

Från vänster:
Bakre raden: Kjell Hansson, Rolf Olsson, Klas Svensson, Stig-Ove Bramer, Kjell Karlsson och Allan Persson.
Främre raden: Gerty Larsson, Margaretha Hansson, Gerty Svensson, Gudrun Kristiansson, Gertrud Olsson, Margit Jönsson, Berit Nilsson och Ingegerd Olsson.


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag