Lisbet Helmersson

Julskyltning 2019

Föreningar/företagare som önskar vara med på en gemensam affisch till julskyltningen i år, måste lämna sitt bidrag senast 19/11 kl 24.00. Ange dag, aktivitet och klockslag. Vår ”hemsidesmäster” Lars Rabe gör sedan något snyggt.
Det går bra att svara på [email protected], här på hemsidan eller på facebook.
Ni som redan meddelat er aktivitet behöver inte göra det en gång till.

Borrby Byalag

 

 

 

 

 

 

 

Kyrktornet i Borrby

Kyrkoherde Eva Asp och kyrkorådets ordförande Christer Mårtensson informerar om kyrktornets vidare öden och på det följer en frågestund

Tid: onsdag 20/11 kl 18.30
Plats: församlingshemmet i Borrby

 

Församlingen bjuder på kaffe

 

VÄLKOMNA


Borrby  Byalag och Gärsnäs församling

Släkter vävs in i släkter

Karl Persson, bördig från Slättåkra och tidigare mackägare i byn, har mycket kunskap om Borrbys gamla släkter och hur de har gift in sig i varandra. Exemplet har sin början på Sandby 2.


Där levde för längesedan …

Barn och ingifta samlade i barndomshemmet på 1890-talet.

Måns (5) köper Timåkra. Här föds hans och hustrun Elses (10) son, Borrbys kände skald, Theodor (2). Måns säljer Timåkra. Theodors håg står inte till lantbruket.

Elna (13) bosätter sig med Anders Månsson (8) på Sandby 23. Två av barnen är Malte (1) och Anna Debora (3). Maltes son Kalle Månsson äger senare både  Sandby 2 och 23. Anna Debora blir husmor på Backen när hon gifter sig med Per Jönsson; Karl P:s mormor och morfar.

Ingeborg (12) gifter sig med riksdagsman Esbjörn Persson (9). Deras son Per (7), sonsonen Olle och sonsonsonen Ingemar har alla brukat Borrby 57.

Hanna (11) och Alfred Ehrnberg (4) blir man och hustru. Sonen Gösta (14) förknippar vi med  fabriken Ehrnbergs läder i Simrishamn.

Eljena Svensson. Fotograf SE Marcus

Pehr (6) brukar föräldragården och förblir ogift.
Hans hushållerska, Eljena Svensson kommer från granngården Sandby 12.
Pehr är den som bjuder till hennes begravning.
”Anmodas att med er närvaro hedra min avlidna husföreståndarinna Eljena Svenssons begravningsakt i Borrby gravkapell, söndagen den 15 november 1925 kl 2 e m. Samling å Borrby hotell kl 12 middag.”

 

 

 

 

Alla gårdar, såväl i Sandby som i andra byar, äger en bit av all mark. Det betyder att gårdarna har ”strandtomt”.
Sandby 2 hade ett sommarhus, kallat ”Tuvan”.


Källa: Karl Persson


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

 

BIFs pojklag 1964

Borrby IF:s pojklag 1964

Från vänster
Stående: John ”Box” Nilsson, Ole Madsen, Hans Grankvist, Per Dahlman, Ingmar Olsson, Olle Mårtensson och Claes Persson.
På huk: Leif ”Valter” Nilsson, Åke Malmborg, Karl-Gustav Andersson, Einar Dahlman och Lars-Åke Persson.


Källa: fotot kommer från Lars Averfalk. Fotograf JIEN.


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

Kyrktornet i Borrby

Christer Mårtensson (ordförande i kyrkorådet) informerar om nuläget och därefter frågestund.

Tid: tisdag 1/10 kl 18.30

Plats: församlingshemmet i Borrby

Församlingen bjuder på kaffe

VÄLKOMNA


Borrby Byalag

En tur i backarna

Vagn från Borrby kungsgård. På kuskbocken sitter, från vä, Erik Erlandsson och Lasse Helgesson, boende på kungsgården. Baktill har vi, även från vä,  Marianne Persson (Valter Perssons dotter från Hammenhög) och Gertrud ”Lillan” Helgesson också från kungsgården.
Fotot är taget i 1946 i Borrby backar,  vid nuvarande ridskolan. Fotograf okänd.


Källa: Erik Erlandsson och Lars Averfalk.


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

Scroll to Top